En stat i staten?

 
Der er næppe mange danskere, hvadenten manden på gaden, journalisten og den intellektuelle eller for den sags skyld politikeren, som er klar over, at Danmark – som det eneste (vestlige) land med en demokratisk forfatning – har et overmåde magtfuldt hemmeligt kriminalpoliti?

Nej vel! Alle kender ganske vist PET og SKAT, som vi danskere med vores uforlignelige, ja nærmest sygelige hang for at finde søde navne for “slemme ting” – eufemismer med et fint ord – har valgt som navn for henholdsvis Det Hemmelige Politi og Told & Skat.

Og dog er det et uomtvisteligt faktum. PET er nu, ligesom det danske justitsministerium i det hele taget, uhyre magtfuld, ja for PET’s vedkommende måske i nogle henseender lige så magtfuld, som Heinrich Himmlers GESTAPO i årene 1934-36? Man kunne for eksempel nævne Gestapos koncentrationslejre, som i virkeligheden er identiske med et aktuelt “modefænomen”. Nemlig de hemmelige fængsler (f.eks. Guantanamo), som også forekommer i EU (Polen, Rumænien), og som efter det oplyste benyttes flittigt af PET’s “venner og samarbejdspartnere” (CIA, Mossad o.s.v.). Her er kun plads til et enkelt eksempel til: Fælles for Gestapo/PET er måske, at Gestapo fra 1933 blev delvis “autonom”, d.v.s. samfundets almindelige love gjalt ikke for Gestapo? Det gør de måske nok formelt i PET, men når man principielt altid opererer i hemmelighed, “i absolut mørke”, ja så kan dette ikke kontrolleres. Og love og bestemmelser, som ikke kan kontrolleres har i praksis ingen gyldighed.

Under justitsmimisteriet hører udover Rigspolitiet og Det Hemmelige Politi som bekendt tillige institutioner som Domstolene og Den Offentlige Anklager (Statsadvokaturerne). Danske Domstole er internationalt kendt (d.v.s. berygtet) for at rekruttere næsten alle sine dommere internt fra Justitsministeriet (omend der vist er sket en lille opblødning de seneste år?). Og den danske Offentlige Anklagemyndighed er på tilsvarende vis kendt/berygtet for at have hentet så godt som alle anklagere fra ansatte i Justitsministeriet/politiet. At disse forhold som udgangspunkt kan give en usund interessekonflikt har længe været anerkendt.

PET har nu ansvaret for udenlandsk og indenlandsk efterretningsvirksomhed. For VIP-bevogtningsopgaver. Samt hovedparten af Rigspolitiets Nationale Efterforskningsstøtte Center (NEC), som beskæftiger sig med overvågning og analyse af organiseret kriminalitet, kvindehandel, pengefalsk, kontrabande, narkotika og kriminalpolitimæssig rejseholdsbistand til politikredsene, f.eks. i sager om grov vold, kidnapninger og mord. Enevidere er PET/NEC ansvarlig for Rigspolitiets døgnbemandede kommunikationscenter og det internationale politisamarbejde (Interpol, Europol, Schengen og Baltic Sea Task Force m.v.). PET/NEC indsamler og bearbejder på nationalt plan alle typer informationer. PET/NEC koordinerer endvidere lokale efterforskningsmæssige aktiviteter, og man yder rådgivning og assistance til det øvrige politi.

Hvis man f.eks. ville sammenligne med amerikanske forhold, så er der nærmest tale om en kombination af FBI, CIA og NSA samt tildels lokale politienheder, – en absurd magtkoncentration.

Og alle disse aktiviteter foregår nu i absolut hemmelighed. Det vil bl.a. sige hemmelig efterforskning af faktiske eller formodede lovovertrædelser, incl. hemmelige kilder, hemmelig overvågning og aflytning, hemmelige vidner, hemmelige indicier og bevisførelse – altså i virkeligheden også hemmelige retssager. Og i Danmark betyder hemmeligt hemmeligt! Offentligheden vil i Danmark aldrig få noget nævneværdigt at vide om disse hemmelige aktiviteter, hvadenten hvide, grå eller sorte.

Visse danske politikeres holdning til hemmelighed versus offentlighed fremgår måske mest tydeligt af KVR-regeringens reaktion på det røre, som Victor Ostrovsky’s nedenfor nævnte bog fra 1990 skabte i oppositionen på Christiansborg: Den 11.okt. 1990 forlangte Socialdemokraterne en tilbundsgående undersøgelse af Mossad/PET’s forhold i Danmark med afhøringer og aktinsigt. Det afvises af regeringen og dagen efter udtaler en ledende konservativ politiker til pressen, at kontroludvalget vedr. de hemmelige tjenester bør overvejes nedlagt!

Lægger man alt dette sammen, synes det at fremgå, at mange enkeltpersoner i PET ville kunne stoppe efterforskningen af (“henlægge” hedder det vist i politisproget) en hvilket som helst forbrydelse – stor eller lille – over hele Danmark. Som et konkret eksempel kunne måske nævnes det spektakulære pengeskabstyveri, ved højlys dag, her i ejendommen d. 3.dec. 2005, der så vidt jeg ved aldrig er blevet efterforsket, i al fald er der ikke sket afhøringer af vidner. Samt for den sags skyld også stoppe og henlægge undersøgelser / efterforskning vedr. danske statsborgere, som f.eks. myrdes eller forsvinder i udlandet. En enorm magt at lægge i den enkeltes hånd.

Når hertil føjes, at PET allerede for en snes år siden har været endog meget stærkt infiltreret af en (eller flere?) udenlandske efterretningstjenester med et tildels blakket ry, bliver ovennævnte ramifikationer jo nærmest direkte uhyggelige. Jf. den tidligere mossad-chefagent i Danmark (med eget kontor hos PET!) Victor Ostrovsky’s bøger “Ved hjælp af bedrag” (1990) og “The Other Side of Deception” (1994). Bogen fra 1990 var no. 1 på New York Times bestsellerliste i godt 2 måneder. Fra omslaget til bog nr. 2 (udkommet på Harper Collins forlag, New York 1994) gengiver jeg:

“The truth about the death of Robert Maxwell and the story behind the near assassnation of George Bush are just two of the revelations contained in this headline-making account of one man’s journey into the dark heart of Mossad.

“Never has there been so detailed a look at the hidden agenda of extremists within a major intelligence agency – nor one so worrisome in its implications.

“In 1990 Victor Ostrovsky, a former Mossad agent, became an international celebrity when the state of Israel attemted to ban his first account of Mossad misdeeds, “By Way of Deception”. Few who watched that book soar to the top of the New York Times bestseller list anticipated that an even more shocking story remained to be written.

“Ostrovsky reveals here for the first time that for several years following his termination from the Mossad, he worked clandestinely with agency moderates. Under the guise of “disaffected former agent”, Ostrovsky infiltrated the KGB, MI5, and French, Jordanian and Egyptian intelligency in an attempt to derail operations planned by Mossad extremists.

“Frighteningly, the activities pursued by right-wing factions within the agency constitute a massive abuse of power that has had global concequences. They include:

– undermining the Arab-Israeli peace process through counterfeiting, assasination, and support of religious radicals

– facilitating lethal biological experiments on Palestinians and Soweto blacks

– organizing smear campaigns against world leaders

– offering support for at Soviet hard-liner coup (mod Gorbatchev)

– killing an Israeli general, a leading German politician (Schleswig-Holstens ministerpræsident), a Canadian scientist, and a Kuwaiti journalist

– using “disinformation” to trigger American combat strikes against Israel’s enemies

– and much, much more…

“With the gritty authenticity that only truth can provide and a narrative pace that rivals the very best thrillers, The Other Side of Ceception stakes a powerful claim to being THE espionage read of the year. Certainly its message is too chilling to be ignored: Should the world’s most famous intelligence agency continue to enjoy freedom from government oversight, it will ultimately threaten us all”.
                              ————————

(En stor tak til Politiken og den tidligere chef for PET (1975-84), Ole Stig Andersen for den informative og væsentlige kronik i Politiken lørdag d. 17.12.2005. “PET – et politi i politiet?”, hvorfra visse af ovenstående oplysninger er hentet. Kroniken begynder således: “Betænkningen om “Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror”, som blev afgivet af en tværministeriel arbejdsgruppe i oktober måned 2005, har allerede været genstand for megen debat. Ved læsningen af betænkningen fik jeg associationer til George Orwells “1984”, hvor der er fuld kontrol med borgerne, og hvor afvigere får hjælp og bistand af kærlighjedsministeriet”. Han skriver tilsidst bl.a.: “Jeg har omtalt nogle forhold, som efter min opfattelse sætter et spørgsmålstegn ved, om det er klogt under overskriften “kampen mod terror” at samle så megen magt og ansvar i PET”.)
                              ————————-

(se evt. også min blog http://imma.smartlog.dk)

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.