Greven af Montenegro? (En humoreske)

 
Som alle andre etageejendomme har vi nu vore brevkasser nede ved gadedøren. For de af os, som får megen post betyder det naturligvis, at kasserne må tømmes jævnligt for ikke at ”løbe over”. For mit vedkommende, som får meget lidt post og har frabedt mig reklamer, kan jeg normalt godt lade et og andet mindre vigtigt ligge i postkassen i dage eller måske uger for senere afhentning.

Forleden kiggede jeg rutimemæssigt postkassens ”stambeholdning” igennem endnu engang, og jeg opdagede da et brev, et sammenfoldet A4-ark, som jeg ikke tidligere har lagt mærke til. Hvornår det er havnet i min brevkasse er uklart.

Jeg er også i tvivl om, hvorvidt brevet overhovedet er til mig, da det mangler modtager og adresse. Det sker af og til, at et brev bliver kastet i den forkerte brevkasse.  Brevet lyder således:

Frederiksberg, d. 10.7.2011

Hej,

Jeg kører som sagt til Jylland i morgen mandag, og laver en afstikker til Svendborg undervejs, idet jeg skal aflevere et par ting til M.O.

Jeg skulle egentlig have besøgt Eg i aften med overnatning, men er endnu engang blevet advaret mod at opholde mig resp. især overnatte på dette forholdsvis øde sted. Mossad er jo ganske overordentlig meget fortørnet over, at jeg endnu engang har fremdraget i dagens lys, at “ministeriet” fortsat synes stærkt infiltreret – hvis ikke ligefrem kontrolleret? – af Mossad-mafiaen.
 
For resten kan en af nøglepersonerne, Hr Scharffmacher, måske være israelsk/mossad dobbeltagent, hvis man skal tro den norsk-amerikanske efterretningsekspert Wayne Madsen, ligesom måske Hr Rooseman? Kan det tænkeligt have været et ultimativt krav til Hr Fog-Rasbom, at han – såfremt han ville være Nat-general – skulle sparke den hidtidige, hæderlige efterretningschef Hr Finmand ud og erstatte ham med en Mossad-marionet?.

Aktuelt skulle planen efter det oplyste være, at 3 mænd (mossad goons eller navy seals?) i nat skulle samle mig op på Eg og lade mig borttransportere på en russ-isr milliardæryacht ud for Eg (der må vel være en enkelt af disse, som ikke er til stor fødselsdagskalas i Montenegro?). Enkelte af dem skal ifgl. pressen – udover raketvåben – have en eller flere helikoptere og miniubåde samt private kommandosoldater ombord. Altså specielt velegnede til kidnapninger, eller – som det vist hedder i mere officielle kredse – ”evakueringsøvelser”.

Herudaf synes for øvrigt at måtte sluttes, at det næppe vil være en god ide at lade sig indlægge og operere forinden valget.

Fordelen ved at lade mig kidnappe fra Eg er jo flere for magt- og pengemafiaen:

1. Greven vil næppe mistænke og langt mindre anklage en højre-minister.
2. Mon en sådan minister i det hele taget vil røre sagen med en ildrager?
3. Venstre-oppositionen vil naturligt nok næppe interessere sig for en borger, som har overnattet i en greves hus!

See you around, and keep your shirt on!

NB.

Det kunne unægteligt være fristende uden videre at arkivere brevet lodret, d.v.s. i papirkurven. Men jeg vil i stedet benytte dette umiddelbart temmelig kryptiske brev som en anledning til at gøre en spændende afbrydelse i de måske efterhånden lidt monotone reportager om bøger fra Helligåndshuset m.m., og vil altså forsøge her at knytte  nogle ganske vist temmelig overfladiske kommentarer til det mystiske brev:

Brevskriveren starter med at meddele, at han/hun agter sig en tur til Jylland, med et svinkeærinde til Svendborg undervejs, og det er der jo ikke den store mystik i. Hvem M.O. er, belyses dog ikke nærmere.

Derefter oplyses det, at vedkommende skulle have besøgt Eg med overnatning. Hvem Eg er, ved jeg ikke, jeg kender i det hele taget ingen af det havn på de kanter.

Så siger brevskriveren, at han/hun er blevet advaret mod at opholde sig på det øde sted. Man tør altså måske formodet, at Eg bor ret øde. Men der er jo også mange ret landlige steder i Svendborg Amt, og vi bliver vist heller ikke meget klogere af den oplysning.

Herefter skriver afsenderen, at ”Mossad” er meget fortørnet over, at han/hun har fremdraget i dagslyset, at ”ministeriet” synes at være stærkt infiltreret af Mossad.

Det turde være oplagt, at der med Mossad menes det berygtede israelske organ for ”udenlandsk spionage og kontrespionage”. Det er vist også rigtigt, at et dansk ministerium (justitsministeriet) for nogle år siden skal have været infiltreret af Mossad, jf. f.eks. den tidligere Mossad-chefagent i Danmark Victor Ostrovsky’s bog ”Ved hjælp af Bedrag” fra 1990.

Mon ikke det skulle være det forhold man sigter til i brevet? Hvorvidt vort (eller rettere Det Konservative Folkeparti’s) justitsministerium fortsat kan være infiltreret, resp. endog stærkt infiltreret af Mossad, herom er det vist svært for en lægmand at udtale sig med nogen form for vished. Men man kan af den iøvrigt ganske årvågne danske presses fuldkomne tavshed i dette spørgsmål måske formode, at noget sådant sandsynligvis ikke er tilfældet?

Det er dog naturligvis meget muligt eller endog sandsynligt, at andre har en større viden om disse forhold end undertegnede. Brevskriveren hævder da også videre, at en norsk-amerikansk efterretningsekspert ved navn Wayne Madsen skal have oplyst, at en såkaldt nøgleperson ved navn Scharffmacher kan være israelsk/mossad dobbeltagent.

Jeg kender ikke nogen som helst ved navn Scharffmacher, og man kan måske tænke sig, at der nærmest er tale om en slags allegori. Altså, at ordet i så fald snarere skal betyde en tilstand eller aktivitet i stedet for et personnavn. Ordet synes at være tysk, og betyder i så fald en person, som søger at sætte tingene på spidsen, en ”agent provocateur”. Mere kan vist ikke umiddelbart anføres, udover at Wayne Madsen synes at være en virkelig person (ref. Google). (Hans hjemmeside bærer unægteligt præg af en vis paranoia, omend han tænkeligt har adgang til insideinformationer qua sin fortid i efterretningsverdenen, bl.a. som tidligere NSA-agent).

Hvem eller hvad navnene Rooseman og Finmand sigter til er heller ikke oplyst nærmere og navnene er helt ukendte for mig.

Vi er herefter kommet til brevskriverens omtale af en såkaldt Nat-general Herr Fog-Rasbom. Jeg kender ingen titel eller militær grad som hedder Nat-general, og jeg kender ingen person ved navn Fog-Rasbom, og der synes måske derfor også her snarest at kunne være tale om allegorier.

Begge navne synes at bestå af 2 dele. Titlens første del “Nat” betyder jo på dansk det modsatte af “dag”, altså mørke, dunkelhed, det skjulte eller onde. Men det er dog usikkert, om titlen er dansk resp. sammensat af danske ord. Måske kunne der være tale om et engelsk ord eller forkortelse. Kan Nat f.eks. tænkeligt være en forkortelse af natter, som betyder hugorm, giftslange? Måske ikke et helt umulig tilnavn for visse generaler? Sammenfattende vil der herefter måske kunne være tale om en forkortelse for en nattens general, en mørkets magt og noget som arbejder og dirrigerer i det skjulte. Resp. alternativt om en general så farlig som en hugorm eller giftslange. Jævnfør, at et af tegnene på kongelighed hos de egyptiske faraoer netop var en giftslange, cobraen.

Tilsvarende synes Fog-Rasbom ikke at være sammensat af danske ord. På engelsk betyder “Fog” ganske enkelt “tåge”, og Fog som første del af et sammensat navn eller som tilnavn ville måske mest nærliggende skulle fortolkes som en indikation af, at vedkommende person er et tågehorn, eller i det mindste anses som sådan.

Efterleddet Rasbom er lidt vanskeligere. Jeg har forsøgt at opspore en rimelig forklaring af dette mærkelige ord, og efter en del søgen har jeg måttet opgive det. Den eneste havlvejs rimelige forklaring jeg har set, er at 2. verdenskrigs tyske soldater på østfronten kaldte det sovjetiske såkaldte stalinorgel for en rasbom. Der skulle herefter være tale om et såkaldt lydmalende ord, som efterligner lyden af en salve fra de frygtede stalinorgler: Rasssch – boom! Som personnavn ville betydningen altså måske kunne være: Et ildsprudlende tågehorn.

Brevskriveren nævner herefter, at “en russ-isr milliardæryacht” skulle borttransportere den kidnappede efter en vellykket mission (en kåkaldt “evakueringsøvelse”; jf. at Nato for godt et årstid siden holdt en storstilet øvelse i danske (nordjyske) farvande, hvor et af hovedformålene i henhold til pressemeddelelser var at træne “evakueringsøvelser”. Det hele gik dog vist lidt i fisk, da de allokerede polske helikopter-specialstyrker pludselig stod helt uden topchefer efter den katastrofale polske flyulykke d. 10. april. De polske helikoptere var forøvrigt ved en “fejl” ikke opført i og identificerbare i det på nettet offentliggjorte pressemateriale. Tilmed var jeg desværre forhindret i at være tilstede ved evakueringsøvelserne, idet jeg alligevel ikke, som ellers længe planlagt kunne opholde mig ”nordenfjords” i det omhandlede tidsrum).

Det er efter oplysninger i dagspressen vistnok rigtigt, at en eller flere af disse kæmpestore milliardæryachts – hvoraf nogle få er større er de største danske krigsskibe – ikke alene har “raketforsvarssystemer” (raketbatterier?) ombord, men tillige en eller flere helikoptere, en eller flere miniubåde samt egne kommandosoldater. Der synes altså  ganske rigtigt for så vidt at kunne være tale om private krigs- eller piratskibe.

Det er næppe muligt for en privatperson at erfare, om et sådant privat krigsskib har opholdt sig i de omhandlede, indre danske farvande omkring. d. 10.juli i år. Men givetvis vil SOK – Søværnets Operative Kommando – have helt check på dette spørgsmål.

Brevskriveren nævner endvidere, at en stor del milliardæryachts antageligt er til fødselsdags-kalas i Montenegro. Pressen har da også ganske rigtigt omtalt en sådan festlig sammenkomst med deltagelse af mange milliardærer, adelige og andre magtfulde personer. Bl.a. skal den tidligere engelsek labor-minister og EU-kommisær, baron lord Mandelson være til stede (ref. Daily Mail), og således have lejlighed til at “rub shoulders” med de andre adelige og pengearistokrater. (Med mindre naturligvis at der primært er tale om en familiesammenkomst, idet andetsteds oplyses, at baron lord Mandelson er en nær ven af på den ene side familien Kinnock og på den anden side den engelske, førende gren af Rotschilderne, som siges at være god for adskillige hundrede milliarder kr. og  bl.a. sammen med andre har skænket det israelske folk dets Parlament og  Højesteret).

Hvad brevskriveren mener med, at det næppe ville være en god ide at lade sig indlægge til en operation inden valget – ja herom kan man kun gisne. Men ud fra brevets øvrige indhold må man nok forvente, at brevskriveren har forudset en mulig akut fare i forbindelse med en indlæggelse. Jeg kan for mit eget vedkommende tilføje, at jeg ikke er helt uforstående for brevskriverens frygt. Jeg har nemlig indenfor de seneste ca. 6 år set et par livstruende fejlbehandlinger i forb. med rutineundersøgelser på 2 hospitaler, dels af en gammel bekendt dels en slægtning.

Vedrørende de sidst i brevet nævnte punkter 1. – 3. kan jeg næppe anføre noget videre. Hvem den omtalte greve skulle være er jo ikke oplyst, og omend der deltager grever og/eller baroner i bemeldte VIP-festivitas i Montenegro, så er det dog vist meget tvivlsomt, om man med ovenstående skulle sigte til en Greve eller Baron af Montenegro?

                  ________________________

 (cross-posted on http://imma.smartlog.dk)

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.