Smartlog.dk og symbolleksikon

(Posted on marts 15, 2013) Der ligger nogle “gamle” 5-kroners “nytårssbøger” et eller andet sted og venter på at blive omtalt. Men – lo and behold – de er blevet overhalet indenom af nogle nytilkomne 5-kronersbøger, som forlanger en kort omtale. Ligeledes vil jeg idag forsøge at nå lidt fra det nye, netop idag opstartede hollandske bogudsalg i Fiolstræde.

Ganske vist er http://imma.smartlog.dk/ så vidt jeg ved “solgt til nedrivning”. I al fald har en blogger-kollega oplyst, at direktøren for Fyenske Medier skal have meddelt, at smartlog.dk er overdraget (til hvem?). Blog-platformen har jo længe været skrantende. Allerede senest f.o.m. 2010 blev vi dænget til med så meget spam, at vores blogger-samfund nødvendigvis med tiden måtte gå imod opløsning. Dette er vistnok også sket, mange og måske de fleste(?) bloggere er flyttet.

Den nye “ejer-ordning” (om der er tale om et ejerskifte eller en udlicitering el.lign. er p.t. uklart, alt synes at foregå meget diskret, der er end ikke længere en support-eMail at henholde sig til) – har nu halvanden måned senere bestemt ikke forbedret situationen.

Ca. 2 dage efter det seneste blogindlæg (NYTÅRSBØGER II, d. 21.jan.) røg mit daglige sidevisningstal op over 1000, i hvilket nabolag det dog kun holdt sig et par dage. Ret meget mere ved jeg ikke, da al statistik-funktion blev slettet og helt ophørte kort tid efter det tidspunkt! Yderligere forsvandt muligheden for at kommentere indlægene. Statistik over det daglige antal googl’inger forsvandt og alle hidtidige blev slettet. Det samme gjalt statistik over hvilke lande vore hit’s kommer fra.

Endelig blev server-responsen nu ofte så langsom, at man nok må forvente, at mange potientielle besøgende har opgivet at vente på svar. Spam-svineriet er blevet endnu værre og endelig er der sket arbitrære ændringer i det posterede! Man oplever nu, at alle dobbelte linjeafstande bliver slettet, således at nye såvel som alle hidtidige (ca. 70) bidrag fremtræder som om de var posteret i en pærevælling, medmindre man efterfølgende retter til 3-dobbelt linjeafstand. Tidskrævende drilleri, når der er tale om omved 70 tildels lange indlæg! Endvidere har en blogger-kollega oplyst, at et blogindlæg ganske enkelt blev væk (eller slettet).

Det er på den baggrund måske lidt svært at overbevise sig selv om, at der her kun er tale om tilfældigheder? Man tvinges næsten til at overveje muligheden af, at der kan være tale om chikane med det formål at få de sidste bloggere til at flygte, så man kan lukke SMARTLOG.DK helt ned? Personligt kan jeg godt forestille mig, at der kan være globale, ressourcefulde kredse, som gerne ser SMARTLOG.DK lukket, og jo før jo bedre.

Jeg ved ikke om jeg afslører en hemmelighed for de fleste af de ærede læsere, hvis jeg oplyser, at min blog har været læst af magtfulde personer i flere verdensdele? Så SMARTLOG.DK er på vedenskortet! Og det vil “man” naturligvis gerne gøre noget ved hurtigst muligt – “damage control” hedder det vist?

Forøvrigt kan vi på sæt og vis ikke bebrejde de professionelle journalister ved Fynske Medier og andre steder, hvis de undertiden bliver lidt nervøse over de alternative niche-medier’s stigende indflydelse, der dog undertiden til en vis grad kan være deres direkte konkurrenter.

Og journalisterhvervet kæmper som bekendt nu tildels for overlevelse i en kamp, som forresten kan minde en del om nogle faguddannede fotografers kamp mod digitaliseringen for nogle år siden. Mange fotografer blev overflødige, når hvem-som-helst, ung eller gammel, blev i stand til at producere teknisk perfekte billeder under de vanskeligste forhold, og forresten tilmed ikke sjældent billeder af kunstnerisk interesse.

Men lidt synd for SMARTLOG.DK, som – også internationalt – vistnok er/har været et unikt produkt, med netop det rigtige udvalg af facilliteter, især for den nye blogger. Og forresten uden den censur, som f.eks. Facebook efter det oplyste allerede nu praktiserer i mærkbar grad (var der f.eks. ikke fornyligt noget med censur af en dansk toppolitikers Facebook-blog?).

Men befolkningen og mange af vore politikere forstår det tilsyneladende ganske enkelt ikke: At censur er uforeneligt med et demokrati. De to ting kan nu engang ikke eksistere på samme sted! (Dette gælder forøvrigt i lige måde den stadig mere allestedsnærværende video-overvågning, der i realiteten er en censur på den personlige bevægelsesfrihed).

—————–

I går fik verdens katolikker et nyt overhoved. International Herald Tribune fremhæver idag, at det er den første Pave fra “the Americas”. Andre nyhedsmedier hæfter sig ved, at det er den første Jesuit, der er blevet Pave. Men grattis!

Pave Benedict var og er vistnok meget menneskeligt sympatisk. Så vidt jeg har forstået, trådte Paven tilbage fordi han følte sin alder og svigtende kræfter som en hindring for at give Vatikanstaten og evt. sit embede et – ifølge nogle – tiltrængt serviceeftersyn – eller C.L.A. (der i fototeknik-sproget betyder Cleaning, Lubrication and Adjustment)?

Og man kan vist godt mene, at Pave Benedicts intentioner var gode, men at Vatikanet og embedet – ifgl. Benedict XVI selv – forlangte for mange kræfter? Jeg erindrer her om hans statsbesøg (d.v.s. som statsoverhoved) i Tyskland ifjor, hvor han i sin tale i Forbundsdagen bl.a. sagde (omtrent): “Hvis al moral forsvinder fra det offentlige liv, hvad er der da tilbage andet end røverstaten?”. Flot talt af et statsoverhoved!

—————————–

Men lad og kigge lidt på dagens “boghøst” (ikke at forveksle med en anden “Bog-Høst”, nemlig det for flere årtier siden hedengangne, flotte antikvariat ved navn Høst & Søn i Bredgade, som jeg lige nåede at frekventere et par gange, inden de trak stikket ud. Deres umådeligt høflige og korrekte førstemand har jeg sidst set som auktionsholder ved bogauktionerne hos Københavns Auktioner i Æbeløgade). Dagens boghøst er heldigvis hvad styktallet angår ganske beskeden, prisen er jo også denne første dag i det hollandske system siger og skriver 100 kr pr. bog.

SYMBOLLEKSIKON. Af Hans Biedermann. Oversatt av Finn B. Larsen. Med over 700 ill. udg. af Cappelens Forlag i Oslo, 1992. 535 sider, solidt indbundet i helshirting.

Jeg har i forvejen et par lignende leksika, omend måske lidt mindre omfattende. Denne er oversat fra en tysk Knauers Symbollexikon, som jeg heller ikke ejer. Lad os afprøve murstenen med et par, mere eller mindre tilfældige, opslagsord. Det bliver kun i uddrag, da artiklerne er forholdsvis lange. Ordet HUND fylder f.eks. næsten halvanden side.

TIDSEL. En plante vi idag mest forbinder med noget busket og stridt. I ældre tider var forskellige tidselarter højere værdsat. Dels lavede man lægemidler af dem, dels var de forbundet med en særegen symbolik. I antikken blev det sagt, at tidslen kunne afværge onde varsler og fordrive dæmoniske magter. Selv om tidsler vanligvis bare blev spist af æsler kunne de også tjene som menneskeføde. Når en gravid kvinde spiser tidsler, kommer hun til at føde et drengebarn.

Den art som kaldes “hunde hoveder” kan bruges til at vække uimodståelig kærlighed hos en af det modsatte køn (efter Pythagoras). Eftersom afskårne tidsler ikke mister sin form, opfattes de i Kina som sindbilleder på standhaftighed og et langt liv. I det kristne Vesten leder den stikkende plante tanken hen på Jesus og martyrernes lidelser (“jo flere plager de bliver udsat for, desto kraftigere skyder de i højden”). Den hvidplettede Mariatidsel minder om Marias modermælk og blev betragtet som en lægeplante. (m.m.)

RUNER. Er bogstavlignende tegn med symbolsk betydning. De blev først og fremmest udviklet – og da sandsynligvis frit efter forbilleder fra middelhavsområdet – i de germanske stammers område. At der ikke er tale om et lån ser vi deraf, at tegnrækkefølgen ikke er den vanlige a-b-c, men følger “futhark-alfabetet”, og de enkelte symboler har et magisk indhold, som hænger sammen med guderne i den germanske forestillingsverden.

Først i tidlig middelalder kom runerne i større omfang til anveldelse som skrift i Skandinavien, mens de formentlig har været brugt som hjælpemidler ved oraklerne tilbage til tiden omkring Kristi fødsel. I og med kristendommens udbredelse blev runerne, som stod i forbindelse med den gamle hedenske religion stadig mere trængt tilbage indtil de til slut blev forbudt. (m.m.)

RØD. Denne artikel fylder mere end 2 sider, hvorfor jeg kun gengiver de første linjer:
Det er den farve, der nævnes hyppigst, når forsøgspersoner skal opgive sin yndlingsfarve. Den har i form af jernoksid (rødkridt) ledsaget menneskeheden siden oldtiden og blev hyppigt brugt i hulemalerier i istiden. Nealdertalmennesker farvede de dødes kroppe med denne farve, sandsynligvis for at give dem blodets og livets varme farve tilbage. (m.m.)

MASKER. Er ikke bare i højkulturer, men også i mange kulturer uden skriftsprog et udtryk for overnaturlige magter. Den som tar en maske på, føler sig forvandlet indvendig, og får i den tid han bærer den de egenskaber, som hører til det væsen den forestiller (f.eks. en gud eller en dæmon). Dette førte til, at maskerne ikke blot blev opfattet som ansigtsforklædninger, men at de blev absolutte og selvstændige kult- og kunstgenstande, som f.eks. de slebne grønstensmasker ((af jade?)) i Teotihuacan-kulturen i det gamle Mexico.

Ritualmasker af træ spiller en vigtig rolle i Afrika syd for Sahara og i Melanesien, bl.a. i de hemmelige broderskabers ritualer. I antiken var masker også i middelhavsområdet et middel til at identifisere sig med et eller andet overnaturligt væsen. (m.m.)

((Herefter forstår den ærede læser måske lidt bedre, hvorfor det er så overordentligt beklageligt, at sorte uniformer efterhånden er blevet meget populære og næsten allestedsnærmerende, ikke mindst i Danmark)).

Der synes at være tale om en bog med mange nyttige oplysninger. Men man kunne vist godt have forventet en lidt bedre papirkvalitet af et norsk forlag? Bladene er allerede tydeligt guldnede i kanten.

Da jeg er kommet lidt i tidnød vil jeg springe over de øvrige bøger fra dagens udsalg, for i stedet at omtale nogle få 5 og/eller 10-kroners-bøger fra de nylige vinterudsalg, dels i Helligåndshuset, dels i Fiolstræde samt på Hovedbiblioteket.

Fra Nordisk Antikvariat’s februarudsalg i Helligåndshuset hjembragte jeg bl.a. 2 små fotobøger:

PHOTOGRAPHISCHES REZEPT-TASCHENBUCH von P. Hanneke. 175 s, Berlin 1907.

Der er tale om en lille bog i håndbogsformat, pænt indbunden i helshirting. Dette eksemplar er ganske vist ret velholdt, men har dog tydeligvis efter nogle slidspor at dømme været en del brugt. Det er måske ikke så mærkeligt, for det drejer sig om forfatterens eget eksemplar. Dels har han skrevet sit navn, Paul Hanneke, på indersiden af forpermen, og dels findes forfatterens stempel på indersiden af bagpermen: Paul Hanneke, Berlin W., med samt et nummer E.31 skrevet med blæk, er vel bogens nummer i hans bibliotek?

Som sædvanlig for den tids håndbøger om praktiske fag, findes der forrest og bagerst nogle sider med reklamer. Den første reklame er her fra fa. Rietzschel, Optische Fabrik, München, hvor man anbefaler objektivet LINEAR således: “Lichtstärkster, verkitteter Universal-Anastigmat der Gegenwart. Höchste Lichtstärke F:4,5. Weltbekannte Marke! Katalog nr. 48 gratis und franko!”.

Ja, man kunne få kataloget tilsendt gratis og portofrit, for der var her tale om en luksusvare, kun for de bemidlede. Linear-objektivet er 8-linset og har en usædvanlig høj lysstyrke for en optik af den type. Der er tale om en storformatoptik, som i princippet var sammensat af 2 komplette anastigmatlinser, den ene foran – og den anden bagved blænden. Man kunne altså bruge objektivet enten komplet eller den ene halvdel for sig. Derved havde man 2 brændvidder at vælge imellem, det kunne f.eks. være 150 mm for det komplette objektiv og ca. 230 mm for halvdelen. På en 9×12 cm planfilm vil det svare til 50 mm resp. ca. 80 mm på dit Nikon full-frame kamera.

Jeg har i hartad 40 år ejet en sådan Linear-optik. Ganske vist i en beskeden brændvidde på 90 mm, der til gengæld fungerer som vidvinkel og dækker 9×12 cm meget fint. Jeg har endnu liggende nogle optagelser fra min lejlighed i Helsingborg, hvor jeg dengang boede. Taget med min higly prized ICA-Juwel 9×12 cm pladekamera fra omved 1920, på – så vidt jeg husker – Kodak Super XX film. Objektivet er temmelig blødtegnende ved fuld åbning (f:4,8) med megen sfærisk aberration, d.v.s. overstråling. Nedblændet tegner objektivet som de fleste 100 år gamle objektiver ganske skarpt, dog uden at være for hård.

Forresten ses dette objektiv så godt som aldrig på vore breddegrader. Man skal (i henhold til eBay-posteringer) helst til Sydtyskland for at finde dem.

Den anden af de 2 små fotobøger fra Helligåndshuset er

TASCHENBUCH DER PHOTOGRAPHIE. Von Dr. E.Vogel. Ein Leitfaden für Anfänger und Fortgeschrittene. Bearbeitet von Paul Hanneke, Herausgeber der “Photographischen Rundschau und Mitteilungen”, Ehrenmitglied der Deuschen Gesellschaft zur förderung der Photographie in Berlin. Berlin 1912.

Der er her tale om en komplet, omend lidt kortfattet lærebog i fotografi, og man ser, at nysnævnte Paul Hanneke står som medforfatter. Bogen bærer da også hans navnetræk på forpermen, tilligemed hans stempel og biblioteksnummer E.77 bagerst. Der er over 50 sider med reklamer. Bl.a. har det endnu eksisterende firmanavn Rodenstock, München, en reklame for deres forskellige (storformat)objektiver.

Der nævnes PANTOGONAL, HELIGONAL, TEROGONAL samt EURYNAR. De 3 førstnævnte ses sjældent eller næsten aldrig på vore breddegrader, mens Eurynaren er meget almindelig. Den er 4-linset og ligesom ovennævnte Linear konstrueret som en dobbelt-anastigmat. Der er her tale om et forholdsvis meget billigt objektiv, som dog er forbavsende godt designet og udført.

Jeg købte for et par år siden en lille Eurynar på 180 mm brændvidde med lysstyrke 6,8 monteret i en fin messingfatning af en herværende fotohandler for 200 kr. Jeg har prøvet den på min Sinar Norma og et par Kodak Ektrachromes 4×5″ og kan svare for, at den kan lave de fineste billeder. Med en fin skarphed, der dog er en lille smule rund og ikke lige så hård, som en moderne multicoated optik. Dette er måske værd at have in mente, såfremt man som nybegynder kunne tænke sig at forsøge at fotografere med gamle storformat-kameraer og tilhørende objektiver.

Man kan på eBay uden problemer finde lignende objektiver med mere prestigefyldte navne til ligeså mange tusind som jeg her har givet hundrede. Men jeg tror ikke man kan opnå en smukkere tegning i henseende til et hensigtsmæssigt kompromis mellem skarphed og softnes, selv med de dyreste mærker. Men det vil afhænge af den ønskede forstørrelsesgrad og er naturligvis en smagssag!

Man finder forøvrigt meget ofte netop dette objektiv på gamle klapkameraer i format 9×12 cm, når der ikke er tale om de dyre kameraer. Og i så fald naturligvis som oftest i en lukker, der ligesom objektivet næsten altid kan bringes i brugbar stand efter en ofte tiltrængt rengøring.

Skulle nogen mangle planfilm til sit gamle pladekamera, så kan man købe alle tænkelige formater hos http://www.fotoimpex.de/ i Berlin, som lagerfører de utroligste mængder planfilm, papir og fotokemikalier. Planfilm i mange størrelser, f.eks. sorthvid planfilm i quater-plate og 10×15 cm m.m.fl. Her i byen lagerføres planfilm praktisk taget ikke længere (jeg forsøgte ifjor at købe den sidste pakke planfilm str. 8×10″ hos en herværende fotohandler. Men da filmens sidste salgsdag for længst var overskredet ville jeg max. give ca. halv pris, hvilket fotohandleren mente var for lidt, og den ligger der vist i skrivende stund endnu?).

I Fiolstræde var der 5-kroners udsalg hos Vangsgaard i sidste uge. Jeg kom hjem med en temmelig stor pose, hvoraf jeg dog desværre ikke kan nå at omtale nogen iaften. Der var her bl.a. en stor mængde bøger om personal- og lokalhistoriske emner, som vistnok for størstedelen stammede fra den tidligere leder af lokalhistorisk afdeling ved Københavns Universitet Knud Prange.

———————

Posteres tillige på http://Imma.smartlog.dk/

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.