False flags?

I nat havde jeg en temmelig ubehagelig drøm. Jeg drømte at være midt i eller være vidne til et abombombe-angreb eller -eksplosion, hvor jeg så frygtelige brandsår i menneskers ansigter. Jeg så tallene 50 og 100 (som jeg i drømme opfattede som 50 resp. 100 kilo- el. megatons), hvorefter jeg vågnede. Som de fleste drømme var den kun i sort/hvid. Mørk og dyster i tonen samt lidt utydelig (og altså ikke som John Connor’s (eller var det hans mor’s) drøm i filmen “Judgement Day” holdt i flotte farverige billeder).

Trods sin enkelthed var drømmen dog en af dem man husker, her vel på grund af den dystre og uhyggelige stemning, og alt andet lige vil jeg tro, at drømmen havde et clair-voyant indhold. Jeg må her lige forklare, hvad jeg forstår ved en clair-voyant drøm. Hermed mener jeg ingenlunde et profetisk fremtidssyn. Men derimod ganske enkelt en drøm, som hovedsagentlig er forårsaget af et andet menneskes resp. andre menneskers tankevirksomhed. Det er altså telepati, tankelæsning, i drømme.

De fleste mennesker har sikkert en vis, større eller mindre, telepatisk evne. Her i vesten er den dog vistnok som regel mindre for ikke at sige ubetydelig. Der er tale om en rudimentær rest af en formodentlig tidligere veludviklet kunnen, som i vor tid hastigt svinder endnu mere, især i medfør af den udbredte brug af telekommunikation.

Vi mener ikke længere at have brug for telepatisk kunnen og lader den forkrøble på grund af ringe eller slet ingen brug.

Men i det her omhandlede tilfælde tror jeg (bl.a. på grund af års erfaring), at “nogen” et eller andet sted i verden i disse (efter vor lokaltid) tidlige morgentimer, har gjort sig tanker om og/eller drøftet en sådan atomeksplosion.

En yderligere betingelse for, at undertegnede skulle kunne deltage telepatisk i den nævnte “brainstorm” er så vidt jeg forstår, at den skal have en eller anden relation specielt til mig. Det kunne måske f.eks. være, at man forventer “to do a mopping-up”, d.v.s. rydde besværlige protestanter af vejen i løbet af den efter et atombombe(terror)angreb følgende almindelige kaossituation.

(Det er i den forb. måske interessant, at nogle temmelig provokerende hændelser synes at være orkestreret i den seneste tid. Eksempel: Medio december fik/vi jeg fra en repræsentant for Frb. kommune skriftlig meddelelse om, at jeg/vi fra og med 1. februar kunne flytte ind i en lejlighed/lejligheder på Finsensvej; men igår fredag d. 31.januar blev jeg kl. 14 ringet op af en repræsentant for kommunen med den besked, at jeg alligevel ikke kunne flytte ind dagen efter, d.v.s. idag lørdag!

Heldigt at jeg ikke havde bestilt flytning, og jeg mener det er ganske vanskelig at udlægge en sådan ageren som andet end en velovervejet provokation? Der behøves da i det mindste nogle gode forklaringer. Ville man måske,som tidligere nævnt, meget gerne provokere politiske modstandere til at komme med vrede udfald på Facebook, Twitter, blogs eller andetsteds, så den/de pågældende protestanter straks mister sympati i omgivelserne og således lettere kan uskadeliggøres eller ligefrem ryddes af vejen uden nævneværdig risiko?).

Jeg ville dog næppe have hæftet mig synderligt ved ovennævnte drøm, hvis ikke jeg for lidt over 14 dage siden havde haft endnu en drøm om en atombombeeksplosion, hvis indhold var:

Vi så en atmosfærisk atomeksplosion på så klods hold, at man kun så ildkuglen. Vi opfattede, at vi måtte tænke på at finde skjul og beskytte os. Derefter “spolede filmen tilbage”, og vi så hvad der var årsag til eksplosionen: En bombe var gravet ned i jorden og ville eksplodere når solen havde nået en vis højde på himlen.

Hvordan jeg vidste, at det var en atomeksplosion? Ja, sådan noget véd man bare i drømme, det er noget man fornemmer eller føler og iøvrigt ikke behøver at få pindet ud i ord.

Også denne drøm opfatter jeg som telepatisk. Nogen må efter min opfattelse have arbejdet mentalt og intellektuelt med faren for eller planer om at bringe en (nedgravet?) atombombe til eksplosion, når solen står i en passende højde (d.v.s. på et bestemt tidspunkt?).

I første omgang har jeg fortolket drømmen som vedrørende Fukushima. Som det vil være nogle af de ærede læser bekendt, befinder en eller flere af de nedsmeltede reaktorkerners sig efter alt at dømme i undergrunden under reaktorerne. Det har været nævnt, at en eksplosiv kernereaktion under visse omstændigheder ville kunne finde sted i de nedsmeltede kerner. Men jeg kan iøvrigt ikke redegøre for og langt mindre vurdere disse angivelige farer.

Og jeg tror nu, at forbindelsen til Fukushina er en fejlfortolkning.

Jeg har i længe haft en fornemmelse og frygt for, at en eller flere af de små, meget agressive nationer i Mellemøsten med nogen sandsynlighed ville forsøge at arrangere en terroraktion i forb. med vinterlegene i Sochi. Indsatsen eller puljen ser ud til at kunne blive så stor, at “nogen” måske ikke ville kunne modstå fristelsen til at slå til?

Jeg tænker her specielt på, at såvel Obama(?) som Putin og Xi har meldt tilstedeværelse ved legenes åbningsceremoni, samt

– at præsident Obama siges at være forhadt af en eller flere at disse mellemøstlige statsledere

– at det samme siges at være tilfældet for præsident Putins vedkommende

– at præsident Xi ligeledes har meldt sin ankomst.

Såvel Obama som Putin og Xi har efter det oplyste sat nogle grænser for de værste warmongers overalt på den nordlige halvkugle.

Derfor vil selvsamme warmongers alt andet lige ganske utvivlsomt meget gerne se verden befriet for de 3 ledere. Det ville vistnok i disse syge hjerner blive opfattet den store gevinst?

Jeg mener at erindre, at en nu pensioneret dansk universitetsprofessor har undersøgt de tekniske aspekter af 911 ganske grundigt. Jeg har forstået det således, at man mener, der kan have været placeret sprængstof i World Trade Center’s to tårne i forb. med opførelsen eller vedligeholdelsesarbejder?

Kan der tænkeligt være blevet nedgravet eller indbygget en eller flere (atom)sprængladninger i eller under idrætstskomplekset i Sochi forinden eller ved opførelsen? I så fald ville det unægtelig være ønskeligt, at de tre præsidenter ikke overværede åbningsceremonien, idet fristelsen til at udføre en sådan mega-terror aktion med deres fraværelse vist ville være forminsket betydeligt?

Efter en evt. atomterrorisme måtte man forvente, at alle forberedelser med henblik på at lægge al skyld på Iran, ville være klar til udførelse. Samt forvente et efterfølgende angreb på Iran (med atomvåben?) fra såvel mellemøsten som Amerika. Den tiloversblevne ledelse i Amerika tør nemlig vistnok formodes at ville være meget agressiv, mens den i Rusland måske vil være handlingslammet? Hvorledes forholdene er i Kina er jeg ikke i stand til at bedømme, blot at Xi har samlet megen magt i sin person, således at man måske måtte forvente en svag “restledelse”?

Drøm eller ikke-drøm: Det er, synes jeg, en stor risiko at løbe, at bringe disse tre stormagters ledere sammen i Sochi. Fornemmer man ikke, som nogle andre, den stemning af panik-før-lukketid, som synes at herske blandt visse ultra-krigeriske småstater i mellemøsten?

———————————

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.