Krig, krig, krig!

I min alder må man jo naturligvis vænne sig til at trække på skuldrene af mangt og meget. Men! Men!

Men se nu på de billeder her http://www.washingtonsblog.com/2014/06/videos-americans-didnt-get-see-nightly-news.html

– må man så ikke spørge sig, om vi europæere er gået helt gak-gak? For hvad har vi egentlig gang i her:

Oversøiske magter, som har planlagt, organiseret og finanseret (en amerikansk viceudenrigsminister Victoria Nuland og 5 mia. dollars – remember?), i samarbejde med lokale nazister og tvivlsomme milliardær-oligarker, et væbnet putsch samt en umenneskelig, krigsforbryderisk, vistnok uprovokeret bombekrig mod et europæisk mindretal?

Krigsforbryderisk? Jeg ved ikke bedre, end at målbevidst bombning af en civilbefolkning med fosforbomber m.m. er i den helt grove ende af krigsforbrydelser, som de er defineret af FN og andre?

————————-

SATIRISK EVENTYR.

Lad os derfor se, om vi ikke kan være heldige at få en udtalelse fra den danske regering.

Til den ende må vi igen begive os ned til Rigsborgen her i Den Ny Underverden, hvor vi som bekendt allesammen befinder os efter den ved Gudernes vrede forårsagede, kalamitanske Dommedag, der begyndte i december måned i 2012. Det er siden kommet frem, at Dommedag må forventes kun at ville strække sig over nogle få år, tænkeligt noget mindre end en halv snes? Men udover naturligvis de forudgående diverse eksempler på “Ragnarok”, altså Gudernes Jærtegn, hvorunder 911, Deepwater Horizon, den polske flykatastrofe ved Smolensk, Fukushima og nu senest flight MH370.

Sidst (https://blocnotesimma.wordpress.com/2013/07/25/kill-the-canary/ ) var vi så heldige at få lejlighed til at interviewe den ny statsminister, som her nede på Rigsborgen kaldes prenimeministeren, samt hans dydige og dygtige politiminister. Desværre kunne vi p.g.a. af uheldige omstændigheder ikke få opfyldt vort stærke behov for et interview med statsministerens spindoktor, fru. Donner-Blitz, hvilket vi derfor meget håber at opnå idag.

Vi nærmer os altså fuld af fortrøstning Rigsborgen, der som sagt er beliggende næsten direkte nedenunder den gamle såkaldte Slotsholm. Og allerede i omtrent et bøsseskuds afstand mener vi at kunne skimte tegn på, at visse af de forbedringer, som prenimeminister Raadintown havde stillet i udsigt, i den mellemliggende korte tid også faktisk er blevet effektueret.

Ganske rigtigt, da vi kommer ind på et stenkasts afstand ser man tydeligt, at nogle af de Truende Miner som prenimeministeren havde planer om at få udlagt omkring Rigsborgen allerede er fuldt ud implementeret. Nærmere betegnet i form af kæmpemæssige, bornholmske klippestykker, som da også uden tvivl vil forhindre eller ial fald i høj grad besværliggøre fjendtlige og teoristiske angreb med kampvogne, kampfly i lav flyvehøjde, selvkørende lette- og mellemtunge artilleripjecer samt tunge, selvkørende morterer med klyngebomber samt naturligvis motoriserede flammekastere.

Vi spørger den sortuniformerede, meget flotte og militæriske portvagt, om man har haft gunstige erfaringer med de nyudlagte Truende Miner:

“Ja da, vi har haft utroligt gode erfaringer. Ja, jeg kan oplyse, at vi i de sidste 3 måneder overhovedet ikke har haft teoristiske angreb med kampvogn, tungt artilleri eller selvkørende morterer. Altså en bemærkelsesværdig succes, som rigsborgens hemmelige elite-sikkerhedstjeneste da også med god grund er meget stolt over.

Jamen det glæder os da meget. De skulle vel ikke vide, om det vil være muligt idag at træffe statsministerens spindoktor fru. Donner-Blitz for et kort interview?

“Desværre må jeg oplyse, at fru Donner-Blitz er bortrejst, idet hun sammen med sin mand og generaldirektøren for toldvæsenet holder ferie i Donlon.

Det var dog kedeligt. Men vi ville alternativt meget gerne interviewe netop ministeren for toldvæsenet hr. Ogier le Danois. De skulle vel ikke vide, om den pågældende kan træffes her på Rigsborgen idag?

“Jeg må desvære meddele Dem, at også minister le Danois holder ferie. Dog ikke sammen med fru Donner-Blitz med derimod med sin kone. De holder vistnok ferie i kolonihaveforeningen “Kaffekanden” på Amager. Ja, jeg kan vist godt røbe, at hr. ministeren ynder at holde ferie når generaldirektøren er bortrejst, idet der da sjældent er nogle større skandaler at skulle tage sig af. Alle disse skandaler slider naturligvis meget på en minister. Men man må på den anden side naturligvis have forståelse for, at en toldforvalter må og skal gå frem med yderste strenghed overfor skatteyderne. Især naturligvis mod alle de mange små misdædere, da de jo pynter meget i statistikerne og er meget nemme at fange. Det siger sig selv!

“Jeg kan forresten oplyse, at jeg har hørt at toldvæsenet bruger den taktik at foretage flest mulige ransagninger – med eller uden grund – for på denne måde at beslaglægge computere, filer, papirer, værdier osv, således at de pågældende ingen eller dog meget forringede muligheder har for at hyre en advokat. F.eks. for at klage over en uberettiget ransagning. Er det ikke mageløst? Når jeg selv skal sige det, synes jeg det er rigtig, rigtig flot tænkt, noget man må tage hatten af for! Vi må gøre alt for at bekæmpe teoristerne!

Ja naturligvis. Men føles det ikke alligevel på en eller anden måde lidt forkert at gå ind og ødelægge småfolks tilværelse uden tilstrækkelig grund?

“Overhovedet ikke, slet, slet ikke. Jeg kan forstå, at De aldrig har haft Deres daglige virke her nede i Rigsborgen. Her nede hos os i Hells og Plutons Ny Underverden gælder der nemlig helt andre, mere moderne og progressive normer end i den gamle verden. Disse normer er dog strengt hemmelige, og jeg kan derfor kun – i al fortrolighed naturligvis – antydningsvis tilkendegive lidt af denne ny orden.

“Af vore ameriganske venner har vi lært, at man mest hensigtsmæssigt betragter vælgerne og skatteyderne som det, man med et progressivt ord betegnes som “sheeple”.

“Da kvæg som bekendt intet behov for har for privatliv, har befolkningen derfor heller intet som helst overhovedet imod at blive “overvåget” totalt – d.v.s. udspioneret altid og overalt.

“Man skal dog naturligvis altid bruge ordet “overvåge” i stedet for “udspionere”, da det lyder mere civiliseret. Vi kræver ligeledes, at pressen altid anvender ordet overvåge i stedet for udspionere, et krav pressen glædeligvis fuldt ud har kunnet tilsluttet sig.

“Ja, jeg går ud fra, at De på redaktionen af Straxbladet er ganske enige? Tror De f.eks. en ko eller et får kan kende forskel på en retfærdig og en uretfærdig ransagning? Nej vel. De ser, der er som altid kun tale om nogle enkelte spetakelmagere og teorister, som vil ødelægge det hele for alle os andre.

“Men jeg kan forsikre Dem for, at vi her nede i Hell’s Ny Underverden er meget langt fremme med hensyn til at identificere og registrere alle disse spektakelmagere. Mærk Dem – deres dage er talte! Vi arbejder nøje sammen med vore ameriganske og englelandske venner her nede i Rigsborgen og jeg kan godt afsløre for Dem, at vi er meget længere fremme end De tror!

“Jeg har nemlig mange gode venner og kolleger i elitens Hemmelige Europæiske Elitepoliti, som nu i et nært samarbejde med vore ameriganske og englelandske venner kører alting på Rigsborgen her nede i den Ny Underverden. Men det er dog altsammen strengt hemmeligt, og jeg kan intet som helst konkret fortælle dem, udover naturligvis ovennævnte små vink.”

Ved den elskværdige portvagts mellemkomst lykkes det os at få tilladelse til endnu engang at forsøge at opnå interviews med en eller flere af de mange magtfulde personer nede i Rigsborgen. Til den ende får vi idag tilknyttet en guide fra Rigsborgens 3. Hovedsikkerheds-inspektorat, som skal gelejde os rundt i Rigsborgens mange hemmelige gange.

Vores guide hedder hr. underinspektør Schnickenschnack, og vi bliver modtaget med imødekommende elskværdighed.

“Mine herrer, jeg må allerede nu, forinden vi påbegynder vor rundtur i Rigsborgens mange hemmelige gange, bede Dem udvise den største agtpågivenhed, idet meget hernede allerede er ganske forandret i forhold til Deres besøg for et år siden. Først og fremmest må jeg oplyse, at det tidligere Statsministerium nu hedder Geheimepræsidiet, og ledes af gemeimepræsident hr. Rotintown samt hans unge spindoktor fru Tornerose-Smut. Herudover er der en lang række andre, progressive ændringer her nede i den Ny Underverden på Rrigsborgen, som jeg vil underrette Dem om, efterhånden som det måtte blive aktuelt.

Jamen tusind, tusind tak her inspektør, det glæder os sandelig meget.

“Men lad os nu først slå et slag ned ad denne næsten usynlige, hemmelige gang, som går ganske tæt forbi Geheimepræsidiet. Jeg er vidende om, at såvel geheimepræsidenten som hans spindoktor fru Smut netop i disse timer opholder sig her på Borgen, så måske kan vi være så heldige at løbe ind i én af dem.

“Dog, jeg ser nu, at der ikke sker noget her på gangen lige nu. Lad os derfor gå ned i den store mellemgang, hvor der altid er et leben og trafik at betydningsfulde og mægtige rigsdagsborgsmedlemmer og højere underverdens-spindoktorer.

“Ja De har sikkert allerede nu bemærket, at der nede for enden af den første forbindelsesgang befinder sig en gruppe personer, som vi nu vil bevæge os hen imod. Vi vil forsøge at bevæge os adstadigt og uden unødig hast, for ikke at skræmme de almindeligvis meget følsomme og sky politikkere og spindoktorer bort fra gangen.

“Lad os derfor stille os op et øjeblik her ved mønttelefonen og iagttage den livlige aktivitet her i mellemgange for at se, om vi skulle være så heldige at træffe de to ledere fra Geheimepræsidiet. JA, SÅ SANDELIG, – ser De den unge og smukke kvinde derhenne, der har vi ingen ringere end fru Tornerose-Smut, geheimepræsidentens charmerende nye spindoktor. UNDSKYLD FRU SMUT, DE SKULLE VEL IKKE HAVE TID TIL AT HILSE PÅ DISSE 2 UNGE JOURNALISTER FRA STRAXBLADET?

Måskeee – har jeg truffet de 2 herrer tidligere?

“Nej, næppe – men jeg kan forsikre Dem for, at vi her har at gøre med to pæne og kompetente unge mennesker. Værsågod, d’herrer, sig blot frem med hvad De måtte have på hjertet.

Jamen tusind, tusind tak. Fru Tornerose-Smut, – må det være os tilladt at spørge Dem, hvorledes ser man i Geheimepræsidiet på de nye og næsten grænseløse muligheder for at gøre forretninger ovre i Wall-Street?

“Ja, selvfølgelig. Jeg plejer at sige, at

“Tornerose var et vakkert barn, vakkert barn, vakkert barn
“Tornerose var et vakkert barn, vaaakkert barn!
“SMUT, SMUT, SMUTTE-SMUT!

Ja, jo, æh, øh, –
Men hvorledes ser de så på mulighederne for en af de fyrstelige, skattefri stillinger nede i EF? Er der, om vi så må sige, noget i det for Dem? Og hvad har De evt. kunnet gøre til gengæld?

“Ja, Gud bevares. Som jeg plejer at sige

“Tornerose var et vakkert barn, vakkert barn, vakkert barn
“Tornerose var et vakkert barn, vaaakkert barn!
“SMUT, SMUT, SMUTTE-SMUT!

Jo, ja, øh, æh, men –

“Jamen så bliver jeg nødt til at smutte. Nice to meet you! Men, De forstår, pligten kalder, – og geheimepræsidenten tolererer ikke at jeg holder for lange kaffepauser! Men så altså – SMUT, SMUT, SMUTTE-SMUT!

Ih, selv tak fru Tornerose-Smut, og tusind tak for det interessante interview.

“Ja, De har sandelig været heldige, jeg kan fortælle, at vi i 3. Hovedsikkerheds-inspektorat meget sjældent har opnået at få berammet et interview med fru Tornerose-Smut. Det siges forresten, at fru Smut skal have en fyrstelig fremtid for sig nede i Bruxelles. Ja man har vistnok fået øje på hendes upåtvivlelige talenter, herunder ikke mindst hendes smukke talegaver og i et og alt ubestikkelige redelighed! En from og godgørende kvinde!

“Hendes valsprog er da også: Når man har et varmt hjerte skal man smede mens jernet er varmt og være sin egen lykkes smed! Det er vist noget hun lærte af smedenes gamle formand? Og det er et princip, som hendes kollegaer i regeringen har grebet fat om, og meget gerne ønsker at overføre bl.a. på ældreplejen og i sundhedssektoren samt mange andre steder her nede i Den Ny Underverden.

“Men lad os gå lidt videre, måske kan vi være heldige igen. JA, JEG SER ALLEREDE NU EN AF REGERINGENS FREMADSTORMENDE KRÆFTER LIDT LÆNGERE NEDE. Det er ingen ringere end den mægtige udekrigsminister hr. dr. B. Lindgænger. UNDSKYLD HR. DR. LINDGÆNGER – DE SKULLE VEL IKKE HAVE TID TIL ET LILLE, KORT INTERVIEW MED STRAXBLADET?

“Ja, jeg har unægtelig meget travlt, så der kan i givet fald kun blive tale om en ultrakort samtale på højst et par timer, eller måske lidt mere. Hvad ønsker De?

Tusind, tusind tak hr. udekrigsminister dr. Blindgænger! Hvorledes ser De på Københavnmarks udekrigspolitiske stilling lige nu? Altså i forholdet til verden udenfor Krigsborgen, øh Rigsborgen.

“Ja, jeg er glad for at de stiller det spørgsmål. Lad mig slå fast med det samme, at vi i regeringen og fredsorganisationen NASO ikke accepterer nogen form for provokationer. Vi finder os ikke i noget, overhovedet ikke! Københavnmark bør utvivlsomt meget snart blive en atommagt, således at vi kan beskytte os mod de vilde provokationer fra LaBortistan og de øvrige asiatiske undermennesker. Målet er snart fuldt, og bægeret vil flyde over. Vi er i en nødsituation og må straks agere ved at sende bombefly mod de asiatiske undermennesker i Ukraine og lignende steder. Omgående! Aldeles omgående!

Jamen tusind tak hr. udekrigsminister dr. Lindgænger for denne interessante vurdering.

“Ja, der ser De hvor udbytterigt det kan være at have et så heldigt møde her på gangen. Lad og nu gå lidt videre ned af den anden mellemgang, måske kan vi endnu være så heldige at træffe selveste hr. dr. geheimepræsidenten for et ultrakort interview”.

————————–

Hermed slut på dette lille satiriske eventyr.

Tillige posteret på http://imma.smartlog.dk (p.t. utilgængelig, enten hacket eller censureret?)

—————————

Man kan få flere oplysninger om konflikten i Ukraine på bl.a.

http://vineyardsaker.blogspot.co.uk/

http://www.zerohedge.com

http://www.spiegel.de

http://www.globalresearch.ca

http://www.voltairenet.org

http://aanirfan.blogspot.com

http://www.redicecreations.com

http://www.full-spectrum-dominance.com

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.