The Large Hadron Collider

(13.7.2014) Det siges, at forbundskansler fru Merkel er en af de store fortalere for dommedagsbomben kendt under navnet The Large Hadron Collider. Jeg burde vist have sagt fru dr. Merkel, for fru Merkel er fysiker af uddannelse, hvilket måske er med til at forklare hendes kærlighed for mastodontmaskinen.

Via hjemmesiderne http://aanirfan.blogspot.com samt http://thirteenthmonkey.blogspot.com har jeg fundet http://cerntruth.wordpress.com, hvis forfatter Luis Sancho præsenteres nedenfor. Han er åbenbart nuv. og/eller tidligere topvidenskabsmand indenfor et område af den teoretiske fysik.

Jeg har forsøgt at samle et udvalg af Luis Sancho’s tanker fra ovennævnte blog. Jeg henviser iøvrigt den ærede læser til selv at besøge bloggen, der antagelig er unik som kilde til sagkyndig, ærlig og ucensureret information (så vidt jeg forstår til fri afbenyttelse) om emnet LHC.

Skulle jeg som lægmand i ganske få ord gengive mit umiddelbare indtryk efter læsningen af en god del af den omfattende blog, ville det lyde sådan:

The Large Hadron Collider bør opfattes som en kæmpemæssig bombe. A gigantic nuclear weapon of mass destruction.

Faktisk er denne bombe så potent, at den må forventes uden problemer at kunne forstøve ikke blot Geneve og omegn, resp. Schweiz, resp. hele Europa – men ganske enkelt hele jordkloden! (og tænkeligt vort solsystem?). Hvordan det kan forløbe i alle detaljer er vistnok ikke helt klart, det er jo jomfrueligt område! Men et scenarie medfører, at jorden imploderer til at fylde ca. 15 km i diameter. Et andet scenario indebærer, at vor jord kollapser til et sort hul på ca. 3 cm i diameter!

Dette, siger forfatteren, vil med ovevejende sandsynlighed ske, når den kraft hvormed man “smadrer” blyatomer sammen med lysets hastighed i den ca. 25 km lange supermagnet overskrider ca. 10 Tev (tera-elektronvolt, d.v.s. 1000 milliarder ev), hvilket forventes at ske i løbet af 2015.

LHC beskrives også som en døds-maskine i den forstand, at den skal studere hvad der sker, når man ødelægger, destruerer, smadrer, “dræber” materien – “matter”. Som jeg umiddelbart har forstået det, dannes der i denne proces (når energien er høj nok) bl.a. strange quarks/strangelets (strange liquid particles), som bl.a. udmærker sig ved dels at være meget tunge og dels ude af balance (ladningsmæssigt?), d.v.s. usymmetriske, således at de med rasende fart og energi søger at kompensere denne usymmetri samt bl.a. qua sin kæmpemæssige masse (d.v.s. vægtfylde) suger omgivelserne til sig. Man kalder partiklerne strange, fordi man har opfattet det som meget mærkeligt, at disse partikler har vist sig at være meget mere langlivede – og dermed meget farligere – end forventet. Se iøvrigt videre nedenfor.

En nuklear bombe på ca. 25 km i omkreds er jo naturligvis uhyrlig stor. Men der er også her tale om en bombe så at sige i galaktisk målestok, altså en bombe, som vil være til fare for og en trussel for vore umiddelbare galaktiske omgivelser (smgl. det sagte sidst i indlæget https://blocnotesimma.wordpress.com/2013/07/25/danmark-i-kosmos/ ).
En nova eller super-nova eksplosion – hvorom der her efter det oplyste kan blive tale – vil som bekendt under uheldige omstændigheder kunne sterilisere sine nærmeste kosmiske naboer, d.v.s. beboelige solsystemer indenfor nogle få lysår (et lysår er ca. 10.000 milliarder km). Så det er potente sager, vore (autistiske?) videnskabsmænd leger med nede i Geneve.

Som bekendt var de første hidtil kendte nuklear-bomber også af ganske store fysiske dimensioner, både atombomben og brintbomben. Bemærk, at disse bomber også opnåede deres sprængkraft ved at “smadre” atomer så hårdt sammen, at det resulterede i en fission eller en fusion. For brintbombens vedkommende måtte man endog anvende en atombombe som accellerator, for at opnå kraft nok i sammenstødene. Men i LHC overgås denne kraft vistnok med mange størrelsesordner.

De følgende smagsprøver på Luis Sancho’s tanker er som sagt kun udtog og/eller udpluk. Vg. besøg hans hjemmeside http://cerntruth.wordpress.com for supplerende og mere detaljeret og udførlig information.

———————–

About the author of futureofhistory and cerntruth – LUIS SANCHO:

“I am a scientist, known by a few peers for authoring the Mathematical and Logic formalism of the Science of General Systems, an organic description of the Universe and all its similar parts, as a network of systems of energy and information, which follows a 3000 year long ‘intellectual search’, proper of the Latin, Southern European culture whose worldview is based on: – Man as the measure of all things – hence the Universe and all its parts, as a complex, fractal organism… – And reason, based in logic not in belief as the language of truth… Origin of true democracies based in the power of the ethic, verbal law, the biological language of the human kind. As opposed to the now Globalized, Mechanist, North-European culture of corporations, which makes: – The Machine the measure of all things, including men and the Universe, described as mechanisms. – And believes on memes of metal and Biblical religions that separate humans into chosen of go(l)d and not chosen. Origin of capitalist societies in which the digital languages of money and machines are considered superior to those of man and today rule and direct the planet towards the evolution of those selfish memes of metal, disregarding any collateral damage they might cause on mankind. Most of my books are only published in Spain, but you can read my scientific work on my kindle books googling my name or reading the webs: http://www.economicstruth.com for the models of Humanities and http://www.generalsystems.wordpress.com For the models of Natural Sciences and http://www.cerntruth.com and the film quantum roulette at http://www.lhcdefence.org on my activism against the nuclear industry Luis Sancho, Santa Monica, California, Barcelona, Catalonia.”

‘Technological civilization is programmed by the principle that something ought to be done because it is technologically possible. If it is possible to build nuclear weapons, they must be built, even if they might destroy us all. Once this principle is accepted, humanist Values (something has to be done because it is needed by man) are Dethroned and technological development becomes the foundation of ethics. ‘

Erich Fromm, Philosopher of Science.

‘I was the person who convinced Truman to make the Hydrogen Bomb. It was ‘knowledge’, the availability of knowledge, the need for research what convinced him.”

Edward Teller, inventor and holder of the patents of the industrial processes required to make the first planetary weapon of mass destruction, the Hydrogen Bomb. His attempts to create a planetary H-Bomb able to blow up the entire Soviet Union was backed by all the community of physicists; only Eisenhower opposed it.

‘The tragedies of History repeat themselves because men don’t learn from their mistakes,’

Marcel Proust, on the short memory of men – in this case the short memory of humanity about the dangers and attitude of Nuclear Physicists, in his quest for knowledge, fame and Nobel Prizes.

‘My factories will end with all the peace congresses you so much cheer, when they invent a weapon that annihilates all the armies of a country in a single shot.’

Alfred Nobel, the ‘merchant of death’, and biggest arm dealer of the XIX century, quipping to his lover, who wanted him to create a Nobel Prize for peace.

Mr. Hawking or CERN’s employees might be considered heroes or villains of this tragedy but they are irrelevant to what truly has created the monstruosity of a machine that can extinguish the planet by an overdrive of energy – our technological civilization, a theocracy of machines. Since whenever we can do a better machine we make it, regardless of its collateral effects, and we find a excuse to pay for it.

Indeed, our culture civilization follow the ethics of a technological civilization, as all industrial cultures do: ‘Technological civilization is programmed by the principle that something ought to be done because it is technologically possible. If it is possible to build nuclear weapons, they must be built, even if they might destroy us all. Once this principle is accepted, humanist Values (something has to be done because it is needed by man) are Dethroned and technological development becomes the foundation of ethics. ‘ Erich Fromm

This ethical statement explains what LHC is designed to do. To make a bigger, more powerful atomic cannon, because we now have the capacity. CERN will undertake this mission regardless of its harmful collateral effects to mankind. This project also means big contracts for technological companies and jobs for Nuclear Physicists, many unemployed since the end of the Cold War. As CERN said: ‘Whatever the discoveries ahead for physicists working at LHC, the experiments will’, according to CERN’s Chief Scientific Officer, Jos Engelen,“keep physicists off street corners for a long time to come’.

Or societies die in ‘accidental’ wars when overproduction of technologic, energetic weapons, kill them. Those are the 2 causes of social death: Max.I (corrupted neuronal class) & Max.E (war) mixed in revolutions (Max.I x Max.E).

The equation of death thus resumes the negative collateral effects of overproduction of machines of Energy & Information, made of metal – a stronger substance than our weak carbonlife; as they cause different ExI overdrive processes of death, atrophy and degradation of the human body and mind organs they substitute in the eco(nomic)system:

– Overdrive/overproduction of Informative Money corrupts the human ethic, legal System.

– Overproduction of audiovisual information hypnotizes our mind, erasing our verbal, logic brain.

– Overproduction of Mass-Media hate kills eusocial love, makes people selfish & provokes wars (8).

– Overproduction of Informative PCs kills service jobs & overproduction of Robots kills blue-collars.

– Overproduction of weapons kills our body. In fact, the evolution of ‘Singularity’ weapons, able to destroy the entire planet is so advanced that we can foresee 3 thresholds of extinction of life if there is not a moratorium in the research of 3 type of Singularity weapons:

– Energetic singularity:

Black holes that according to Einstein’s work will devour the Earth, now researched at CERN (production expected between 2015-20, when the LHC overcomes the barrier of strangelet and Black hole formation at 10 Tev).

This will happen, if as 90% of physicists believe, string theory is truth. Our only hope is that Mr. Hawking’s theory that denies Einstein’s and considers black holes time machines that travel to the past – hence instead of feeding on mass, evaporate mass – is truth. But there is 0 proof of this, as all black holes & strange stars found in the cosmos obey Einstein’s theory and swallow planets, stars even galaxies in Novas, Supernovas and Quasars.

Further on ‘Fermi’s Paradox’ (the inexistence of Intelligent Life signs in a galaxy teaming with planets) proves it. Since the cynical maker of the A-Bomb Mr. Fermi prophesized we hear none as Nuclear Physicists destroy all civilizations with Nuclear weapons before interstellar travel.

– Self-Reproductive nano-bacteria (2030s)

Infinite re=productivity will be first found in metal nano-bacteria, simple cells made of iron, researched in military labs of Israel, US and civil labs in Japan and France.

The founder of Sun microsystems, Bill Joy, warned us a decade ago that, if escaping from a military lab or used in war, they will feed on Industrial Metal, poison the entire atmosphere and replicate so fast that in 3 months the earth will become a ‘grey-goo’ (Drexel).

Further proof exists in the fact that this planet has gone twice through a global extinctive period due to the birth of stronger bacteria. Thus the first live Earth, formed when anaerobic bacteria absorbed and extinguished free carbohydrates.

Then the II Earth, Gaia, was born, when stronger, oxygen-based aerobic bacteria destroyed all anaerobic ones and created our world. So metal nano-bacteria would create the III Earth, extinguishing all weaker carbon-life systems.

– Finally if we survive those two events, self-conscious military Artificial Intelligence will be born circa 2050 according to most robotists.

Then in the overproduction crisis of III world war (an episode of the Semite Wars between Israel and its ally US vs. Islamic nations or between China and the US or China and India at the end of this century, the winner autonomous terminators, embedded with survival programs to win in a war theater, self-conscious of being alive, will NOT accept disconnection.

Thus by overdrive of energy (black holes, strangelets at CERN), information (A.I. Robots) or in a classic ‘explosive, biological radiation of a new top predator species (metal nano-bacteria) Gaia can be extinguished.

Then one-day mankind will have no time to reflect and wake up to its extinction (a black hole would explode Earth into a Nova in seconds), or a few months (the time needed for iron nano-bacteria to make us into grey-goo) or a few years (a war of A.I. terminator machines). Can we avoid that future? Certainly if we change the model of overproduction of machines and weapons for profits into overproduction of welfare goods, creating a sustainable world.

In 2015 the LHC will do black holes and those MUST do what he says or else, we will evaporate. He is willing to take the risk. Are You? It seems you are. As nobody seems to care much about the experiment that will open the doors to time travels. Alas! Great science fiction. This is ‘Hawking in a nutshell’ .

But if you want to contrast this ‘view’ with a more scholar analysis of the differences between ‘Hawking’ at real value and HAWKING, the media myth, a little masterpiece of anthropological and media studies has recently come out at Chicago Press, worth to read, where it explains the Hawking’s Hoax from a sociological and media perspective:

http://physicsworld.com/cws/article/indepth/2013/nov/28/in-search-of-the-real-stephen-hawking

It is with the book of memoirs of his ex-wife the true portrait of what the ‘system’ has done of yet another puppet of our civilization of minions of thought who think to be supermen by virtue of the machines they use to pump up their egos and fantasies – which WILL no doubt of it, meet the harsh penalties of the darwinian universe.

The answer in 2015, when protons collide and according to 90% of physicists polled, they will form black holes at LHC. So far by ‘accident’, the LHC has been working at 1/2 its potency, below the 10 Tev barrier needed to create them. But in 2015 the machine finally alas! we had 7 years of happiness and life without risk, the machine will collide protons over 14 Tev.

And if strings exist they will be formed and 9 out of 10 physicists including me and Hawking, think they do. So the chances are 90%.

Then a ± symbol will decide the fate of the world. If Einstein and the Universe is right you will die.

If Hawking can kill his grand-father you will live.

So wait for 2015, to see if we go back in time, break the laws of entropy and survive.

Or if the Universe keep following its laws and then Einstein is vindicated.

And you will evaporate because…

‘Those who impose truth with power are the laugh of the gods’ A.Einstein

So since nobody ‘cares’ for Einstein, for the laws of the Universe, for their lives, let us laugh with the master and the Gods. Yes I am sorry I am laughing hard now, but such is the unbearable lightness of being human in the age of infotainment, in the face of the infinitely dense black holes, that only a good laugh makes sense anymore:

(disregard dates in videos – due to delays and repairs LHC works at 1/2 potency and won’t cross the barrier of creation of dark matter at 10 Tev till 2015).

CERN is a center of high energy research studying the range of energies in which our matter dies and decays, warping into heavy, massive bosons and quark condensates, the substance which implodes stars and galaxies into black holes, strangelets and quasars.

We know dark matter controls and feeds (transforms into itself), light matter, even if we do not know the details. But this ‘known’ has become an ‘unknown’ at CERN, which is a corporation that has a budget first and so lies out of its hat whenever it is needed, and then is a group of researchers on the roll pay – and not the other way around, as people and the center try to portray itself a group of ‘idealist’ geniuses searching for the meaning of it all.
So now CERN doesn’t know officially dark matter eats our matter and breaking the symmetry; since this unknown-known is now the objective of CERN: to produce as many goldstone bosons and its decaying particles, strange and top quarks as possible for decades to come. And since knowledge is never satisfied, when it gives you new prices and new budgets, sooner or latter those bosons and quarks will condensate stabilize and start the chain reactions CERN considers an impossible ‘known’.

Fact is Goldstones break the symmetry = kill our matter and this is what CERN studies and this is dangerous and this should be explained in a layman jargon to politicians and the public, who find fascinating that ‘metaphysical symmetry’ talk but understand nothing of what really means.

For the first time in History mankind has built a machine-weapon, able to destroy this planet. The LHC is an accelerator, a type of machine evolved during the cold war to rehearse small nuclear explosions, which could be used by the military as a sampleof future Nuclear Bombs, and by researchers to explore the simplest forms of energy and particles that compose the Universe. After the cold war ended, Russia and America put an end to the astronomical costs of those machine-weapons, but Europe, with the new ‘marketing’ of ‘peaceful use’ (similar to our ‘peace forces’ in ‘humanitarian missions’ in Afghanistan) took the industry of accelerators a step further. The result is the Large Hadron Collider, a 7 teravolt, superconductive, superfluid ‘quark cannon’. which will mass together the densest, most attractive substance of the Universe, quarks, to explore the formation of quark-gluon liquids, the explosives, responsible of cosmic annihilations, such as Novas, Super-novas and perhaps the hypothetical big-bang of the Universe.

The irresponsibility of CERN’s physicists who plan to do those experiments with quark liquid explosives here on Earth, without even the slightest military or political supervision, has been denounced in Courts and Internet blogs, to not avail, since the LHC is a machine ‘too big to fail’, defended by technocrats, nuclear industries/ physicists and the corporate press, with the same zeal they defended nuclear weapons during the cold war, when that name was still ‘politically correct’. Now we have proofs that the European Company of Nuclear Research has been lying to the public about the probabilities of those catastrophic scenarios. In those internal documents CERN affirms that the LHC has enough potency to create strangelets, a strange liquid explosive that is responsible of the ice-9 reaction that converts stars into Super-novas. The Company has even a machine, CASTOR, for Centauro and STrangelet detecTOR, built to study them. Since the ‘Castor Team’ affirms the LHC will ‘likely’ create stable strangelets this 11/9. In the graph, we observe the entire range of LHC’s potency and the type of quark explosives this ‘quark cannon’, the layman name this machine should have, will produce. Strangelets are made of usd quarks, deconfined in lead to lead collisions starting 11/9/2010…

Why strangelets are so dangerous? Simple. A strangelet is a mass of quarks, which works with 3 attractive forces far superior to those of any atom:

– The strong force of its massive number of quarks (100 times stronger than the weak electromagnetic force)

– The gravitational forces of those massive number of quarks (far stronger than any atom, since 99% of the mass of atomic particles are in the quarks)

– The charge of the quarks lumped in the strangelet (far stronger than any ion, due to the enormous numbers of quarks lumped in the strangelet)

The 3 forces together will attract atoms, positive ions if the strangelet is negative; electronic covers is the strangelet is positive; normal atoms with the gravitational force if the strangelet is neutral; atomic nuclei with the strong force in the quark-gluon soup made by the LHC. And so they will start either an explosive ice-9 reaction (fast process that triggers a super-nova) or in the case they are forming with a small mass of quarks, falling towards the center of the Earth, a distillation of new strangelets, as new atoms peg to the original strangelet attracted by those 3 super-forces. Both reactions will end up consuming all the matter of Earth.

Because Physicists at CERN know those risks – his spokesman Mr. Brian Cox, even explained them in the BBC, affirming all the matter of Earth would convert into one – they have always said adamantly the LHC won’t produce them, and CERN has denied in all suits and press releases any chance of producing strangelets. Yet it is a fact that it has designed a machine, a detector of strangelets, CASTOR and installed it to detect them.

Further on the ‘CASTOR TEAM’ has given conferences in which they affirm they will produce them in events which are not found in cosmic rays. Never mind this was for years CERN’s ever-repeated safety argument: all what we do is what cosmic rays do in the atmosphere. Not so, however when CERN physicists talk among themselves.

The previous confession of Mr. Katsas, a young student working at CERN, who broke the ‘confidentiality statements’ of zero risks that all workers in the company must sign (as reported by Engelens, Chief engineer in the New Yorker ) and is now no longer working on the facilities, shows the duplicity of CERN, which provides in other page a course on how to deal with the press: ‘minimizing threats and maximizing opportunities’.

If you want to throw some detailed numbers, what will happen becomes more evident: according to the Chinese Institute of Higher Energy Physics, the strangelet will grow till it acquires the size of the Compton wave of the Electron, which is 2.42×10 up to -12 meters, a bit smaller than the Hydrogen atom (Bohr radius). This is more than 3 magnitudes bigger than the Proton radius which packs those quarks: The nucleus of a hydrogen atom is indeed a proton with 3 quarks, whose size is in the range of 1.75 fm (1.75×10-15 m).

On the other hand the volume of a sphere is 4/3 pr3 where r is a radius. Thus the volume is a bit less than 3 magnitudes bigger than the radius.

So to calculate the number of quarks in the strangelet ‘atom’, we have to consider that the strangelet will have to pack triads of quarks, with the same density they are packed in the nucleus, but in a space + 3 magnitudes bigger in radius and – 3 magnitudes bigger in volume.

Thus if we ad the minus 3 magnitudes of volume and the plus 3 magnitudes of radius and multiply them for the 3 quarks inside each nucleus that simple calculus shows that each stable strangelet will pack around 3 x 10 up to 6 quarks in a space equivalent to a Compton Electron wave… Thus each strangelet has around 3 million quarks packed in a size smaller than a hydrogen atom. Since the strong force is 100 times stronger than our electroweak force, you have a particle with around 100 million times more strong forces than the Hydrogen atom. Also the strangelet’s gravitational force will be awesome, falling to the center of the Earth in no time. It will be then a particle seating in the center of the Earth, which will become a mass-well of attractive gravitational and strong forces in which the Earth matter will fall.

It is easy then to find out the final product. Since the strangelet will shrink the radius of the Earth in the aforementioned 10 up to 3 order of magnitude. Since the diameter of the Earth is 12.756 kilometers, it means the Earth will become a rock of 13 kilometers of diameter (with an oblong form due to the liquid nature of strangelets and its enormous rotational forces that will flatten the ‘strangelet, ice-9 star’ across the rotational plane):

Unfortunately the hands of the military-industrial complex are very extended and no serious information on this issue has been considered by CERN, the politicos that paid it or the P.R.ess.

A few examples will suffice: Mr. Rossler, one of the discoverer of chaos theory and the main activist in Europe, tried to appeal to the German Government, the main contributor to this project, whose general manager is German, but it turned out Miss Merkel is a physicist adamantly in favor of the machine. We tried to interest wikileaks on the Castor project till we found Mr. Assange is also a physicist and ex-CIA agent… Mr. Walter, here in the US, accepted an interview with Comedy central and it turned out Mr. Jon Stewart was also the son of a professor of physics, in-loved with CERN, who made a mockery of these dangers. And so on, and so on.

Indeed – and this is truly what blowed up my mind as an activist – not only nuclear physicists are willing to take the risk of human extinction, as they have always done for profits or fame (nuclear war race) – but most of mankind has been so easily cheated with the propaganda about the Higgs that it will go along sacrificing their lives, the future of their sons, everything in this planet for a fairy tale called the Higgs – a particle rather irrelevant to explain anything but precisely the creation of quark condensates.

A decalogue of Leaks: the duplicity of CERN.

The duplicity of CERN is constant when referring to strangelets whose production and dangers denies in public and in its Safety ‘LSAG’ report (bottom of that page) but it affirms in its internal documents. Let us consider a Decalogue of lies, at a more technical level, ‘illustrated’ by ‘Team Castor’ on its powerpoint presentations:

0) The Company which always affirmed that all the phenomena that will happen at CERN has happened in cosmic rays that are harmless has the chuptzah to affirm in his first report on CASTOR, expressly that the LHC has been constructed to study events at high energy that will never occur in Cosmic Rays. So we were indeed, mild in our assurance that CERN was committing ‘criminal neglicence’ since this is plainly speaking in legal terms a case of ‘recklessness’:

1) The company has been testing its machine, the Large Hadron Collider, at low energies with protons and now it has scheduled the first real experiment with hadrons the 11/9. That day it will collide lead and deconfine millions of quarks to replicate the conditions of the big-bang producing massive amounts of quark-gluon liquids of which strange liquid (Ab. Strangelet) is the easiest to make, with the lightest u, s and d quarks as Mr. Katsas explains in his CERN’s web page.

Yet the company never explains that quark-gluon liquids, are not only responsible for the original cosmic big-bang but also for the big-bangs of stars into Supernovas, whose remnant, a pulsar, is a star with a surface of degenerated neutrons and a core of strange liquid.

2) Information on CASTOR, the detector of strangelets, is only available to physicists within CERN’s site. Yet the existence of such CASTOR project does not come in google searches. Instead the company has another project also called CASTOR, which is the only one available in google searches and turns out to be ‘the CERN Advanced STORage manager’

Similar searches in google or CERN site search results do not yield links to the CASTOR detector site (IE ‘centauro+strange or strangelet+castor’) only to the CASTOR storage site.

3) In a recent professional book of 332 pages dedicated to the Atlas Experiment that hosts CASTOR, ‘The CMS experiment at the CERN LHC’, in chapter 6, it has only 3 pages on it and with no mention of strangelets.

This duplicity is evident in the constant denial in public of the probability to make strangelets andthe dangers of this production vs. the inner information provided in the non-advertised pages about CASTOR that we have digged out of CERN’s server.

In that regard CERN published a LSAG (Safety Report), which denies both the creation and danger of strangelets, against all published literature and against the affirmations made in their web.

But of course, CERN is not alone in this duplicity.

As important as the role of CERN backed by the nuclear physicist community, is the role of corporate science and the corporate press who has acted as a P.R. to this corporation, in part because they don’t understand the physics involved and it is easier to call the press office and get a release as if it were an article on CERN, in part because we live in a world ruled by corporations that evolve machines, and make profit with them so technology must always be right, even if it kills us all. So the press censors any scientists who gives bad news on technology regardless of their personal merits and the truth they explain. In fact, even Einstein was prosecuted in the 50s for opposing the A-Bomb. But unlike the smart anti-live=eviL behavior of CERNerds, most journalists are as most humans good people, which would have reported this tragedy if they knew enough physics or realized this Organization is NOT a group of idealist researchers but the heirs of Teller, the nuclear physicists, who once the cold war was over and the production of Nuclear weapons plummeted found refuge at CERN, a place where to keep their search for higher energies and explosives. In a few words while editors in the corporate press, like those who advised judges against Federal Law at the Nytimes to throw the suit to the nearest black hole, are restrained by the Corporate ideology that all technologies are good, even those who can murder us, journalists were simply taken for a ride by the press office and marketing campaigns of CERN, which even gives courses on how to deal with the press, ‘maximising oportunities and minimising threats‘.

Till now it has all been tests with light protons, even though the company affirms those tests were real experiments….

But soon, the 11/9, a date mirror of 9/11, the biggest terrorist team ever assembled in History, the physicists at CERN will start production of the most dangerous substance of the Universe, the primordial quark gluon soup that exploded in a big-bang all the matter of a previous Universe.
The choice of the date could not be more cynical. Do those people have any respect for the victims of terrorism, for the victims of mass murder nuclear weapons, for the millions who have died with arms invented by ‘physicists’? Of course not. Being an intelligent lot one can imagine the choice of date was not an irony of destiny, but perhaps it was.
But nothing will be done to stop them. Because those are our home made terrorists, German Technocrats to the service of the SS (Strange Science) – One Rolf Hauer, who affirms with stone face that this astounding irresponsibility is a ‘great leap forward’ for mankind; one John Ellis, who organizes parties of the end of the world; one Stephen Hawking, who puts mankind to test and laughs at it in public, saying that if he is wrong and Einstein is right, we shall all become spaguetti.

Unfortunately, the most advanced theoretical research on strangelets (the work of Peng & Chen from the Chinese Institute of High Energy Physics) shows that strangelets, once formed, could start a chain reaction that would catalyze the conversion of the Earth into a 15 kilometer rock.

So a single strangelet, smaller than a hydrogen atom, packs however the weight of 26 million normal quarks, a gravitational force equivalent to half a million atoms of water. That super-dense water, the Ice-9, being so small and heavy will cut through the Earth as a knife cuts the water, falling at g-speed… How long it will take in that journey?

It is easy to calculate because it will be a free fall and so it will follow the simple Galilean formula for the acceleration of a body: d=1/2 at^2

Where the Distance to cross are d= 6.374 kilometers and the acceleration is, a =9.8 m/s

Which gives us a time of nineteen minutes in its descent.

As they fall, seating on the center of the Earth, forming the first drops of ice-9, those strangelets will start crunching and feeding the light, ordinary matter as we breath air, in a monotone series of big crunches and big bangs, breathing the matter and expelling the electro-weak energy of its electrons.

Since the strangelet is given a stability of hours, it will arrive to its destiny almost certainly. How long thus will it take for the LHC to blow up the Earth in the worst scenario? A few hours after the first collisions take place the 11/9, there could be millions of strange quarks feeding with its awesome force in the center of the planet. The longevity of strange quarks have always surprised researchers. The first strange particle discovered, the Kaon, lived millions of times more than expected, reason why it was called ‘strange quark’. It was ‘as if Cleopatra were still dying from the aspid bite, still falling into the river’, said the physicist that discovered it. The strangelet will keep falling beyond that river, cutting like a knife into the water, followed by a massive release of energy, as it cracks atoms with its enormous imbalance of charge, absorbing its quarks. Finally it will reach its point of rest at the center of the Earth, finding other strangelets, growing the first drops of ice-9…

One atom at a time, millions of quarks of ordinary matter will become part of the new strangelet atoms in an spontaneous reactions that releases more energy that consumes.

Those type of ‘spontaneous’ reactions happen all over Nature. In any chemical reaction the final product is not a single molecule but an enormous number of small molecules, catalyzed by the reaction that keeps transforming the initial products (in the ice-9 reaction the atoms of the Earth) into the end products (the molecules or in the ice-9 reaction the strangelet atoms).

Indeed, because the strangelet will still attract further matter, the strangelet will NOT become static but it will turn more atoms into strangelets. Nature is never static. Chemical reactions like this one, in which there is a release of energy, since the end product (the strangelet) is more stable than the original product (the atomic matter), don’t stop till the initial products disappear, in this case till the entire Earth becomes strange matter. They are called exergonic reactions or spontaneous reactions for that reason, since just the initial kick of energy that triggers the creation of the first product makes the reaction self-sustained. This has been finally recognized this week in the article of physicsworld we quote at the end of this post, which literally says: ‘A little energy is enough to transform a neutron star [with an iron cover] into a strange star’. The same can be said of the Earth: ‘ a little energy is enough to transform the iron core of the Earth into a strange star’.

2 common processes of Nuclear reactions will then take place:

– Catalysis of new strangelets, as the huge charge and mass of the strangelet attracts atoms that lump on the surface creating more strangelets: the stable Strangelet with its awesome charge and weight will keep attracting atoms and ions. Those atoms and ions, surrounding the stable strangelet will form new ‘atoms’ of strange liquid. And so the strangelet mass will keep growing.

This even a high school student of physics can understand. Basically the first strangelet will act as a ‘catalyzer’ of the reaction, forming new strangelet atoms in its surface. This again happens all the time in Nature in which heavier metal nuclei act as ‘catalyzers’ of chemical reactions, as matter is attracted by them and anchors in the surface. So new atoms anchored in the surface of the first strangelet will continue growth.

– But there is even a faster, more scary possibility… that the first strangelet fissions into smaller pieces that will grow again, starting a nuclear reaction called ‘ice-9′, exploding the Earth into a super-nova in a matter of seconds.

Indeed. All the atomic nuclei that ‘grow’, split when they reach their limit and fission, starting a chain reaction that grows even faster, as strangelets do in Nature in Quark stars all over the cosmos. It happens in any atomic bomb, in any radiactive atomic nucleus. So what will happen then, because it is NOT excluded
and according to the Totalitarian Principle of Gell-mann (the discoverer of quarks) ALL what is not excluded happens in science, and further on this is what the drop-liquid model shows to happen always in atomic nuclei made of quarks is obvious:
When the strangelet reaches the size of the Compton wave, since it is in fact a liquid, it will find very easy according to the drop-liquid model of atomic nuclei, to split/fission in several parts that will keep growing back to the 3 million quark stable package, exactly as in any chain reaction, causing the Earth to become a supernova.

The catastrophic scenario is simple and self-evident, and it can be seen all over the cosmos in the transformation of a normal star into a pulsar, which has a strangelet core. Basically the strangelet will follow the droplet model we use for fission processes. According to Peng, the growth of the strangelet will be fast in all possible types, neutral, positive and negative, because we have found a new quality of strange matter, called ‘color locked’, according to which those quarks are far more stable than previously thought.

This again has never been disputed, except by CERN’s hired experts in the suits against the company. Today all physicists know that quarks ‘lock themselves’ in triads that become far more stable than what physicists – specifically Mr. Glashow, a theorist that worked on strangelets 20 years ago… Yet CERN engaged Mr. Glashow in the suits against the LHC, as the foremost expert and ‘Nobel Prize’ from decades ago, to defend the ‘ordinary sets’, which are to modern theory of strangelets what the Rutherford model of atoms is to quantum theory – a joke.

In the last decade the Chinese Institute of Nuclear Physics has become the most advanced Institution in the analysis of strangelets, that have surpassed clearly the ancient American MIT institute, where the second expert on those suits, Amicus Curiae Mr. Wilczek, keeps laughing at our ‘likely’ extinction… pointing out in the hyperlinked video that if he is wrong, nobody will blame him. While in our suits he claims to be an ‘authority’ that has to be ‘trusted’, because we are ‘persons of no merit’ without further technical or scientific explanations. Since he knows perfectly if he goes into scientific details as we do in this article, he has no objective, scientific arguments to deny what the Chinese researchers are saying and we merely explain in this article.

Fact is, in the same manner the Chinese are taking over America as the top economical nation at race speed, their labs today are producing an increasing wealth of top papers at the head of research in many fields, including strangelets. Further on, they are NOT engaged in CERN so their views are the only objective views within the physicists’ community. There are NOT at the Chinese Institute of higher physics, confidentiality statements that oblige workers at CERN, like Mr. Wilczek, hired to make those safety reports, to state zero risks, as the New Yorker reported . So they can tell us the naked truth. So far, neither CERN, Mr. Wilczek or Mr. Glashow have wanted to make any explanations beyond their claim that we must ‘trust their authority’ – neither of them have in fact appeared on the suits against the company, which defaulted systematically.

The first warnings.

The creation at RHIC of an unstable liquid drop of strangelet was always denied, prior to the experiment. It was only anticipated in 2000 by a Safety Officer of Accelerators, who denounced that possibility and put a suit, risking his job, to RHIC, Mr. Walter Wagner, a Physicist from Livermore Laboratory. He lost his job for that suit and was cannibalized by the corporate scientific press, who said it would never happened, who said RHIC would only create a gas.

And yet, it created a proto-strangelet liquid with a behavior similar to that of a black hole.

This was a ‘BIG surprise’ for all scientists involved who claimed before at RHIC that they would never produce a single strangelet (strange liquid particle) but just an evaporating, harmless gas. And yet they did make the first particles of strangelet liquid, fortunately enough in small numbers and without any explanation on how it had happened.

I wrote then, with the help of Rossler, as specialists in Complexity, fractal theory and Chaotic liquids, an article, censored by the corporate scientific media, explaining what none has done in those prehistoric, mamooth labs that use still in the XXI century models of simple liquids and single entropy arrows, 20 years after we defined (Mehaute and myself), mathematically the existence of a second arrow of in’formative’ time, responsible for big crunches in complex liquids, black holes and the Universe at large.

But of course, we were not published. We are, as my friend affirmed in a personal e-mail, ‘non-persons’, like those invisible characters of a science-fiction tragedy. Because this is indeed, a tragedy of cosmic proportions, made possible not only by CERN, but also by the corporate press that dares not to denounce a company ‘too big to fail’. And yet the consequences once this happens will be impossible to undo. But we humans seem unable to learn from past experiences.

Plainly speaking our arrogance and ignorance of the laws of the Universe go together to accelerate our demise. If we were ignorant but humble we just wouldn’t take the risk. If physicists knew as much as they pretend to know, instead of being stuck in a single arrow of time (energy), and a simple mathematical analysis of reality (not the fractal Non-Euclidean equations and dual arrows of energy and information we use in complexity), they would simply not need CERN, as they would understand and resolve as we have done in Complexity all the questions the quark cannon pretends to study.

‘Physicists are often wrong but never in doubt’ said Landau. Indeed, nuclear physicists at CERN are both arrogant and ignorant of any sound physics that don’t cater their agenda of zero risk; and so in their ignorance they will make strangelets and/or black holes in their arrogance they will dismiss the advices of those of us who are humble and knowledgeable about the true laws of mass and black holes that we have discovered using the second arrow of time/information. But of course, we do not have a 10 billion dollar machine and war chest to explain this to the world. We are what true scientists have always been. Individual people, with little power, little interest in the bonfire of human vanity, but beautiful minds to understand that knowledge and ethics go together, or as Socrates put it, ‘an intelligent man is a good man’. At CERN they are neither intelligent not good people, but smart bullies which live off the routines of the cold war age, when Nuclear scientists were sanctified, not because they explained us the meaning of it all, but because they were making nuclear weapons and the system was justifying them as the ‘high priest of knowledge’, to elevate ‘Shiva’ the God of death and energy to the top of the human altars. Indeed, when the Aryan invaded India, they divided the caste of warriors in fighters and Brahmins, the philosophers that wrote the Baghavad Gita, to justify murder on the altar of Shiva. Oppenheimer, who pressed the bottom that inagurated CERN, and Rudolf Hoess of Auschwitz fame had something in common: both carried with them always the Gita, which quenches all ethical fears, as we humans must behave as automatons of duty and death.

What is truly a black hole, when we return to classic standard physics requires knowing of what substance they are made. This amazingly enough hardly bothers black hole theoreticians, which are just concerned with the equations of Einstein’s gravitational theory disregarding the search for a cut off substance in which the black hole acquires stability.

This happens because black holes were discovered before that substance was known to exist. We know today that the top quark, the heaviest quark of the Universe is an ideal candidate to form as strange quarks do with pulsars, black hole stars, which will be therefore Einstein’s frozen stars made of top quarks. This reality more than model as they are no other candidates to the position implies we have a better way to look at black holes and understand why they will easily become stable and don’t evaporate but eat up the Earth.

This is GROSSLY overlooked by all physicists who do not want to abandon their mathematical musings, and bizarre theories on black holes, despite Einstein’s warning that there should not be infinite collapse but a cut off substance.

Once these 2 facts are taking into account, all is straightforward. The equation of Hawking that relates temperature and mass of black holes is NOT under classic entropy laws an equation of radiation but of accretion of black holes. It plots the accretion of matter by black holes as they diminish temperature, which is maximal just as they are born, since they are hotter and more active.

In detail it will be seen as the creation of a toplet, short of a strangelet with top quarks.

Those reactions seem to be mediated by Higgs bosons, which help the transformation of common matter into heavier quarks, mostly top quarks (top-antitop, Higgs reactions).

The detail are still confuse since top quarks are not truly known in its details. All what we know is that over 10 Tev there will be a massive production of them. And they will coalescence into a baby black hole that will not evaporate, as top quarks do not evaporate but accrete the mass of the Earth.

Baby Top Stars are the top predators of the Universe. Its name is adequate, as it resumes all its potential. Once a top predator Star is created, it will start to absorb as a bosonic star of top quarks, all what surrounds it. And it will start a series of reactions with matter, mediated by Higgs bosons, top quarks and antitop quarks transforming matter into Higgs bosons and then top antitops. The release of energy and speed at which top quarks antiquarks pairs transform the Earth into a black hole bears no resemblance to anything we have thought of…

Now the way you can explain all this with mathematics varies, as languages are always inflationary mirrors of information that can see from several perspective the same single Universe – in the same way you can call a blonde, fair, and other synonymous:

You can use the mathematics of classic Einstein, or Top quark strong force theory, or this writer’s model of the 5th dimension of space-time and its fractal scales, or use string theory and new dimensions.

They are all different human linguistic approaches to the same phenomena: the birth of a top predator black hole or top star.

Indeed, over 10 tev, Higgs and tops will be produced in showers. And when the number of tops needed to fusion into a bosonic top star, aka black hole is met, (which in certain models can be as little as 3 tops); it will form a stable first particle of a black hole. Soon the black hole will create an event horizon sucking in matter at light speed.

This is what the smallish black holes found show: the event horizon is the limit of a vortex that absorbs light space and all what is within at c speed regardless of size.

This means a tiny black hole once forming the event horizon as a top quark star will accrete in a couple of seconds a planet of 40.000 km. of diameter… And explain why as soon as they are born in the inner core of stars they absorb it all and blow the star into novae.

The details of those processes might vary. I do not claim to know the exact way in which it will occur. But the overwhelming evidence of both sound theory and sound experimental, cosmological proofs, and similar processes in slightly smaller pulsars, aka strangelet stars all point out to this final outcome.

The work of Hawking are mere mathematical musings; an ‘enfant terrible boutade’ which misuses 100 year old equations, disregards cut off substances, denies basic laws of the Universe and add fantasy lineal quantum effects that do not correspond to a different non-lineal, ‘gravitational species’ as a black hole or top star is.

To me as so much of present physics, is mostly scholastic talk about angels like in the middle ages, when the most intelligent humans wasted their time in La Sorbonne studying Aristotelian theology.

Since once a cut off substance that can explain what black holes are made of, all bets are off. Once, the top quark appeared, the experimental method should have reigned in and all mathematical only discussions are forgotten. Indeed, physicists by discovering the angel’s only possible substance – the top quark – made irrelevant Hawking’s’ complicated theories, based in a faulty understanding of time and entropy…

Indeed, all Hawking’s musings are based in his analogy between a black hole surface and the law of entropy, because they SEEMED similar equations. So Hawking and Bekenstein took the wishful thinking of considering the surface of black holes the meaning of its entropy just because both formula were similar, an absolute NO-NO of the scientific method (analogy is not equality, so while a plane’s wing and a bat’s wing and a bird’s wing seem similar, they are not the same, and the surface of black holes is not its entropy).

A fundamental error of Humanity regarding Nuclear Physicists is NOT to realize that they are neither the avant garde of scientific research (we, Complex theorists, like Mr. Rossler and myself, who have fusioned the laws of biology and physics, of Darwin and Einstein are), nor they are idealist scientists, but they act and respond to their worldly profession, which is to make weapons. And so their character, duplicity and obsession with death is self-similar to that of the military that ‘defend’ our nations but often ruin them causing unnecessary wars.

This is something people seem to have completely forgotten. Nuclear Physicists make weapons and then discover ‘things’ which are mostly irrelevant for the ‘big picture’ of the Universe, studied by astrophysicists, philosophers of science and in this century, Complex and system scientists, which fusion biological and physical laws in a veritable theory of Unification.

If people would understand this, then it would easily compare CERN with the behavior of our military in Afghanistan, where they pretend to be a ‘peace corps’ but massacre innocent people with robotic weapons. CERN belongs to that psychology which was crystal clear during the Cold war but now it has been forgotten. Since the industrial-military complex has refined his marketing and now it sells itself as a ‘knowledge tank’ to the service of mankind.

Yet if a ‘minor ‘genocide happens, if the innocent electricians and youngsters working at CERN, who ignore what their leaders know, if the people of Geneva die in an atomic explosion (in case the strangelet and black hole become unstable, they will be transformed, E=Mc2, into the biggest nuclear explosion ever, but won’t destroy the Earth), Mr. R.H. who prudently moved to Tokyo, the day the LHC made the first collisions, ‘just in case’, should be tried for mass murder with John Ellis and the rest of the people responsible of this cover up of Mr. Einstein’s work and the laws of strangelets, which they perfectly know, as those documents show, and yet have hidden to the public and the ‘sheeple’ press.

Obviously at this stage, technocrats, politicians and the press who backed this company with wishful blindness are trapped in their own errors of judgment and will not cancel a 13 billion $ project not to face public derision for being cheated by yet another mammoth – not so clean – Energy Corporation. The machine is too big to fail; and as we all know it is an unwritten rule of power politics ‘never to acknowledge any mistake’.

This must be stopped by political power. We cannot longer trust nuclear physicists. It was done before by Eisenhower. In the previous Horizon of Nuclear Weapons, Hydrogen Bombs, Teller had invented a very costly mechanism to produce H-bombs, patented the method and created the industries to profit from its manufacturing. But he didn’t sell the product for ‘money and prizes’, his true reasons. Instead Teller convinced Truman of the need to make Hydrogen bombs, because they were necessary to ‘know better’ the atom. Then he proposed an H-Bomb made with his company at stratospheric prices able to blow up the whole URSS. He was backed by the entire nuclear community – never mind that such explosion will destroy the atmosphere and all forms of life on planet Earth. Eisenhower realized of this MAD strategy and called Krushev, starting the process of disarmament.

Any takers against the Heirs of Teller of whom his college Isador Rabi said: “I really do feel it would have been a better world without Teller, I think he is an enemy of humanity”

Today we could just change the name of Mr. Teller for Mr. Ellis, who said his job is to protect ‘the LHC from mankind’. So we wonder, where is the new Einsehower able to protect mankind from the LHC?

More bad news coming. Yesterday CERN gave the news that a quark-gluon liquid was starting to form with simple proton/proton collisions. Given the fact that energy becomes mass, E=Mc2, the quarks inside the protons multiplied in enormous numbers and since the bunches of protons collided at close distances, they massed in a bose-einstein fermion liquid (ridge on the picture) that ‘surprised’ again all scientists. As we explained in our post – The Grand Design – we exists in an organic, fractal Universe whose forms self-reproduce constantly into self-similar forms, which gather into herds and form new, bigger scales of the fractal Universe. So quarks reproduce new quarks and form herds. Thus the 3 lonely quarks of the proton reproduced thousands of quarks which formed a Bose-Einstein condensate, which was unstable. Needless to say when the hundreds of quarks inside the lead hadrons collide, there will be more than enough quark liquid to create stable strangelets that will start the dreaded ice-9 reaction (stability grows with the quark mass of the strangelet). The signs of an impeding catastrophe are everywhere, but nobody listens. Since the idea that we, humans, are so unimportant to the Grand Design that we could disappear easily defies the ego-centered beliefs of our species. Time is running out for the press, the military and the governments to stop this experiment but they keep practicing their wishful blindness.

The way in which yesterday’s scary discovery was presented as ‘new physics’ by all newspapers that merely released the PR news from the company shows that we will wait till the ice-9 spill happens. Only that this spill cannot be closed like the BP one. Nuclear Physicists are willing to take the risk with the cynical nihilism they have always shown, from Oppenheimer (‘I am become Kali, the destroyer of worlds’) to Teller to Wilczek, who was taped saying: ‘I never was so confident to make a prediction as when I was called to seat on a panel about the possibility of an accelerator turning on and ending the world; predicting that it won’t is very safe because if your prediction is wrong [shrugging his shoulders], ha, ha, ha, ha’.

’2 things I deem infinite, the Universe and the stupidity of man; and I am not sure of the former’. A. Einstein

Update 12th October. Paper confirming ice-9 reaction. [ Phys. Rev. Lett. 105 141101.]

Strange quark star versus neutron star
In a new article at physics world physicists finally acknowledge that CERN will produce strangelets. This was taboo but perhaps the success of this release commented in alternative media outlets has opened the Pandora Box. The article recognizes that the LHC will produce them, and that they can cause an ice-9 reaction, converting the iron core of the Earth into a strange star, because strangelets are more stable than normal matter (the article refers to neutron stars, made of neutrons with a cover of iron, but obviously will produce the same effect if they fall to the iron core of the Earth) Yet what astonishes the reader is that after recognizing those dangers, the cold-hearted researchers eagerly expect their production at CERN to further advance their career and prove the thesis of their paper. This astounding irresponsibility is at the core of all what is wrong at CERN and the people that back those experiments. Nothing matters in the ‘rat race’ of scholar papers, in the competition to ‘achieve’ the Nobel Prize, the grant, the recognition of a minor discovery, even the high chances of extinguishing Earth. Selfishness reaches a ‘surrealist’ twist that explains the style of the video we made about those strangelets.

And the final warning, which closes the film quantum roulette, from ‘Cat and cradle’: ‘What hope can therebe for mankind, when there are men that give such playthings as ice-9 to short-sighted children as most people are?’

Yes, im sorry, from such universal point of view, children are cute but they are not ‘great’. They tend to destroy things they don’t understand. They are selfish, entitled, subjective, all for them nothing for the others. They are irrational, they understand nothing, they can’t take care of the simplest things. And they are cruel, ‘lords of flies’, as they don’t see life with no empathy. Our love of children is subjective, it is a form of loving ourselves. They like fantasies and fairy tales, which are however not beautiful, but deformities, monsters like Hawking and his fairy tale of being the new Einstein are beloved stories for audiovisual children. They sell.

‘The tragedies of History return because humans never learn from their past’ M. Proust

It is useless to argue further about the duplicity and callousness of corrupted military or corrupted science – exemplified during the XX and XXI century by nuclear physicists, who pretend to explain us the meaning of it all with false God’s particles but are merely abusing the tax payers and menacing the future of life in this planet. Unfortunately the ‘Industrial military-complex’ is with them and the corporate press hails them as geniuses, because ‘in the name of the religion of science’ all crimes can be justified. And so the religion of the machine is above any authority and nobody defies it. It should not surprise us that now again all physicists back CERN, regardless of the known-known risks and unknown-known genocide it can cause: the only physicist of note, who dissent against the Nuclear Race was Mr. Einstein, reason why he had a file opened by the FBI; his classes at Princeton were deserted… and so he took to walks with Godel and boat sailing. Knowledge and scientific prestige, even in the case of Einstein, had to yield to the power of money and the industrial-military complex, as it has been the case with CERN.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.