A distant roar and haziness

Her er et 5 år gammelt indlæg fra min anden blog imma.smartlog.dk (som nu synes at være lukket ned? – uden varsel og uden forklaring iøvrigt). Jeg kan derfor ikke længere linke til bloggen og har valgt at gentage indlæget her, idet temaet om hvorvidt internationale topvidenskabsmænd indenfor kosmologi og teoretisk fysik altid kan siges at være helt seriøse resp. alternativt meget ofte mere eller mindre autistiske (og dermed typisk bl.a. kan have svært ved at forklare sig overfor almenheden samt at relatere til “voksne menneskers” ansvarlighed – autister må vel for så vidt siges ikke at være helt voksne, menneskeligt set?).

At altså dette tema tillige synes at være relevant i forhold til det foregående indlæg THE LARGE HADRON COLLIDER (hvis forfatter Luis Sancho dog synes at være et heldigt eksempel på den voksne og ansvarlige topvidenskabsmand), så meget mere som forf. hævder, at The Large Hadron Collider foruroligende nok opererer helt udenfor politisk kontrol.

Samt forøvrigt til et tidligere indlæg
https://blocnotesimma.wordpress.com/2010/06/22/sorte-huller/.

(09.01.2009) Den 7. jan. bragte http://www.drudgereport.com/ en henvisning til en notits “Mystery roar from faraway space detected” på hjemmesiden http://www.space.com/scienceastronomy/090107-aas-loud-cosmic-noise.html.
Det er en kort artikel om en opdagelse, der er meget interessant i sig selv, men som ligeledes har interesse fordi artiklen synes ret karakteristisk for niveauet af den (populær)videnskabelige information. Jeg gengiver først det væsentligste af den korte artikel (min oversættelse):

“Long Beach, Calif. – Vi forestiller os som oftest, at verdensrummet er et meget roligt, tyst sted. Men et team af astronomer har fundet en mystisk kosmisk støj, som drøner seks gange højere end forventet.

Drønet kommer fra det fjerne rum. Ingen ved hvad det skyldes. (—)

Radiobølger er ikke lydbølger, men er elektromagnetiske bølger, som befinder sig i lavfrekens området af det elektromagnetiske spektrum.

Mange objekter i universet, herunder stjerner og quasarer, udsender radiobølger. Selv vor egen galaxe, mælkevejen, udsender en statisk støj (eller syden (hiss), først opdaget i 1931 af fysikeren Karl Jansky). Andre galaxer udsender også en baggrunds radiostøj.

Men det nyligt opdagede signal, som er beskrevet her idag på det 213. møde i the American Astronomical Society, er langt kraftigere end astronomerne forventede.

Der “foregår noget nyt og interessant i universet”, sagde Alan Kogut fra NASA’s Goddard Space Flight Center i Greenbelt, Maryland.

Et team under Koguts ledelse opdagede signalet med et ballonbåret instrument kaldt ARCADE (Absolute Radiometer for Cosmology, Astrophysics and Diffuse Emission).

Instrumentet blev opsendt fra NASA’s facility in Palestine, Texas i juli 2006 og nåede op i en højde af omkring 36,5 km, hvor atmosfæren nærmer sig absolut vacuum.

ARCADE’s opgave var at afsøge himlen for svage tegn på varme fra den første generation af stjerner, med istedet hørte man et drøn fra universets fjerne dybder.

“The universe really threw us a curve”, sagde Kogut. “Istedet for de svage signaler, som vi havde håbet at finde, så vi denne drønende støj (booming noice), seks gange kraftigere end nogen af os havde forudset”.

Detaljerede analyser af signalet udelukker nydannede stjerner og alle andre, kendte radiokilder, herunder den ydre halo af vor egen galaxe.

Andre radiogalaxer kan ikke være årsag til støjsignalet (the noise) – der er ganske enkelt ikke nok af dem.

“Man ville være nødt til at pakke dem sammen i universet så tæt som sardiner”, sagde teammedlem Dale Fixsen fra Universitet i Maryland. “Der ville i så fald ikke være noget som helst rum tilbage mellem galaxerne”.

Signalet er målt til at være seks gange kraftigere end den samlede radioudstråling fra alle kendte radiostøjkilder i universet.

Indtil videre er kilden til signalet et mysterium. (—)

Og ikke alene har det præsenteret en ny gåde for astronomerne, men det skjuler tillige de eftersøgte signaler fra de tidligste stjerner. Men den kosmiske statiske støj (static) kan i givet fald give vigtige indicier om galaxernes udvikling, da universet var meget yngre, d.v.s. mindre end halv så gammel som nu. Fordi radiobølgerne kommer langt borte fra med lysets hastighed, så repræsenterer de universet i en tidligere tidsalder. (—)”.

_____________________________

Jeg har kun udeladt nogle få linjer, f.eks. hvor reporteren, der kaldes Senior writer, forklarer, at noise ikke er lydbølger men radiobølger, jf. ovenfor, hvilket nærmest forekommer mig pinlig (jeg har dog ganske vist en uddannelse som svagstrømstekniker).

For en astronomisk interesseret, er overskriften nok til at man spidser øren. Men læser man så artiklen, så bliver man som så ofte før ved populærvidenskabelige artikler ladt i stikken. Der er mange uklarheder i rapporten. En videnskabsmand udtaler f.eks., at det opdagede signal “er seks gange kraftigere, end nogen af os forventede”. Længere nede siges, at signalet er målt til at være seks gange kraftigere end den samlede radioudstråling fra alle kendte radiostøjkilder i universet. Altså – havde man forventet at opdage et hidtil ukendt signal, som var ligeså kraftig som den samlede radioudstråling fra alle kendte radiostøjkilder i universet?

Det er ligeledes uklart, hvad der menes med “den første generation af stjerner” resp. “de tidligste stjerner”. Mener man nye stjerner under dannelse i vor egen eller nærliggende galaxer, eller mener man extremt fjerne stjerner, som man kalder tidlige stjerner, fordi man mener, at universet var ungt for f.eks. 13 milliarder år siden?

Og som sædvanlig får man ingen konkrete, hard facts: Hvad er det konkret man har målt?
Hvilken karakter har det målte radiosignal. Er det et vedvarende signal? Eller er det periodisk, d.v.s. med afbrydelser? Er det punktformet, og i så fald, kommer det fra flere punkter i kosmos? Eller kommer det fra alle retninger i kosmos, og med ensartet styrke og frekvens? Hvilken frekvens har signalet, eller hvilken båndbredde (d.v.s. frekvensområde). Har signalet karakter af (baggrunds)støj, eller har det en struktur med hensyn til frekvens eller amplitude. D.v.s. er det evt. frekvensmoduleret eller amplitudemoduleret.

Der tales i rapporten om “detailed analysis af the signal” – men hvad er så resultatet af denne detaljerede analyse. Har det været muligt at konstatere en doppler-effekt (svarende til en rødforskydning i lysspektret), og derved konstatere noget om f.eks. den afstand/tid, som signalet kan have gennemrejst i kosmos resp. om afstanden til kilden/kilderne.

Personligt synes jeg, man lades så godt som helt i stikken. Og havde jeg været mere sagkyndig, ville jeg måske kunne have stillet endnu flere og mere kvalificerede spørgsmål.

Jeg håber virkelig, at dette sørgelige, men ingenlunde enestående eksempel på (populær)videnskabelig (mis)information skyldes almindelig inkompetence hos reporteren eller hos de i den omtalte konference deltagende videnskabsmænd. Men jeg må indrømme, at jeg mistænker der kan være andre årsager til det udsendte røgslør, hvis det er det, vi har her.

Jeg mistænker nemlig, at den gjorte opdagelse i.t.v. har været umulig at kombinere med den herskende afgudsdyrkelse på universitetsfakulteterne de allerfleste steder. Nemlig det okkulte fantasteri om “the Big Bang”.

Antageligt vil offentligheden først få nærmere og mere præcise oplysninger om hvad man har målt, når man hos naturvidenskabens ypperstepræster har kunnet enes om en (bort)forklaring af det målte, resp. har fået konstrueret en uforståelig og derfor ukontrollabel forklaring gående ud på, at Big Bang-overtroen endnu engang er bekræftet og bestyrket. Lykkes dette ikke, vil måleresultaterne muligvis blive henlagt og glemt.

Hvis de her omhandlede videnskabsmænd ikke er sortekunstnere i en okkult videnskab, hvorfor er det så i givet fald nødvendigt at skjule måleresultaterne for os, den undrende hob?

————————–

Til den ærede læsers behagelige orientering kan jeg oplyse, at jeg har erhvervet domænet http://www.gamleboeger.dk, og at jeg er i færd med at indrette en ny blog dersteds. Skulle forhåbentlig være klar til brug om nogle dage. Velkommen!

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.